Pierwszego dnia próbnej matury uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego. Kolejne dni przeznaczone są na matematykę i języki obce nowożytne. Wszystkie egzaminy rozpoczną się o godz. 9. Arkusze dostępne będą w wersji standardowej, jak i w wersji dostosowanej do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO oraz/lub serwisów OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół.

O terminie przekazania materiałów okręgowe komisje egzaminacyjne poinformują dyrektorów szkół do 16 września br.

Z próbnej matury nie mogą być wystawiane oceny. Powinny być przeprowadzane wyłącznie w celach informacyjnych i diagnostycznych.

Czytaj więcej

Już jutro maturzyści poznają wyniki egzaminu dojrzałości