Zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia mają być zróżnicowane i uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów.

Tak wynika z rozporządzenia w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Już obowiązuje. Jeśli lekcje zdalne będą prowadzone dłużej niż przez 30 dni, uczniowie i rodzice będą mogli skonsultować się z nauczycielem. W miarę możliwości w bezpośrednim kontakcie. 

Podst. prawna: rozporządzenie MEiN z 2 września 2022 r., DzU z 9 września 2022 r., poz. 1903

Czytaj więcej

Uczniowie mogą zimą wrócić do nauczania zdalnego