Egzamin ósmoklasisty. Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający

Egzamin ósmoklasisty 2024. W przypadku wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE - egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

Publikacja: 10.05.2024 08:00

Uczniowie przed egzaminem ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 21 im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wie

Uczniowie przed egzaminem ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 21 im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wielkopolskim

Foto: PAP/Lech Muszyński

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Centralna Komisja Egzaminacyjna jest niezwykle rygorystyczna — do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Jakie przybory zabrać?

Każdy zdający uczeń powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań i odpowiedzi. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Uczniowie-obywatele Ukrainy mogą mieć na egzaminie z języka polskiego (fakultatywnie) zabezpieczony przez szkołę lub przyniesiony ze sobą słownik dwujęzyczny (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej.

Czytaj więcej

Egzamin ósmoklasisty. CKE publikuje najważniejsze informacje

Uczniowie uprawnieni do dostosowania na egzaminie ósmoklasisty

Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu, a także w przypadku wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE - egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Centralna Komisja Egzaminacyjna jest niezwykle rygorystyczna — do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty. Informacje o egzaminie z języka polskiego
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty zamiast egzaminu wstępnego. Co warto wiedzieć?
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty. CKE publikuje najważniejsze informacje
Matura i egzamin ósmoklasisty
W czwartek matura z języków obcych. Większość maturzystów wybrała język angielski
Matura i egzamin ósmoklasisty
Ćwiek-Świdecka: Egzaminy maturalne powinny odbywać się poza szkołami