W podstawie programowej opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po określonym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne. Nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawie. W przypadu edb podstawę programową rozszerzono  m.in. o identyfikację wyzwań dla bezpieczeństwa, znaczenia cyberzagrożeń, przygotowania do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń oraz naukę posługiwania się bronią.

Zmiany będą obowiązywać od najbliższego roku szkolnego (2022/2023), ale podstawa programowa w zakresie umiejętności strzeleckich z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych będzie realizowana od roku szkolnego 2024/2025.

Rozporządzenie przewiduje, że w przypadku szkół, które na terenie danego powiatu mają dostęp do broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych – wymóg ten jest realizowany od roku szkolnego 2022/2023.

Szkoły, które nie mają dostępu do broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych – wymóg jest realizowany w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 w miarę istniejących możliwości.

Czytaj więcej

Nauka strzelania od września w szkołach