Cenne punkty dla naukowców za cytowanie niektórych czasopism

Choć po niektóre czasopisma naukowcy sięgają rzadko i niemal ich nie cytują, za publikację w tych periodykach podczas przyszłorocznej ewaluacji będzie można dostać dużo punktów.

Publikacja: 24.09.2021 07:16

Cenne punkty dla naukowców za cytowanie niektórych czasopism

Foto: Adobe Stock

Komitet Nauk Prawnych PAN postuluje, by w wykazie przygotowywanym przez ministra edukacji i nauki czasopisma o niższym ilorazie cytowań i opublikowanych artykułów nie otrzymywały więcej punktów niż czasopisma o wyższym ilorazie.

Tak wynika z ostatniej uchwały komitetu. Np. za publikację w Biuletynie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL podczas ewaluacji jednostka może otrzymać aż 70 punktów, choć 172 artykuły opublikowane w tym periodyku były zaledwie 19 razy cytowane w zasobach Google Scholar.

Iloraz cytowań i publikowanych tam artykułów wynosi tylko 0,11. Stosunkowo rzadko są też cytowane artykuły ze „Studiów Prawniczych" KUL. 540 publikacji zacytowano zaledwie 81 razy. Iloraz wynosi 0,15. Za publikację w tym periodyku podczas ewaluacji można jednak dostać aż 70 punktów. Dla porównania – za publikację w „Problemach Ekorozwoju" można otrzymać 40 punktów, choć iloraz cytowań i opublikowanych w tym biuletynie artykułów wynosi aż 8,75. 316 artykułów w zasobach Google Scholar zacytowano 2765 razy.

Czytaj więcej

Uczelnie mogą utracić uprawnienia do prowadzenia szkół doktorskich. Co z ich studentami?

– W uchwale wskazujemy czasopisma, które są rzadko cytowane, a figurują w wykazie. Chcemy zaproponować zobiektywizowane kryterium, który spowoduje, że czasopismo znajdzie się na liście. I zwrócić uwagę na problem nieadekwatności kryteriów przyjętych dla tworzenia wykazu czasopism naukowych w odniesieniu do czasopism prawniczych – tłumaczy prof. Jerzy Pisuliński, który zasiada w komitecie. I dodaje, że w opinii KNP PAN nie da się oprzeć wykazu czasopism tylko na danych bibliometrycznych. Konieczna jest ocena ekspercka Komisji Ewaluacji Nauki lub np. komitetów naukowych PAN. A ministerstwo ją pomija.

KNP PAN rekomenduje, by do czasopism prawniczych pomocniczo stosować dane o cytowaniach w bazie Google Scholar. Stosunek publikowanych artykułów do liczby ich cytowań jest rzetelnym i bezstronnym kryterium.

Lista czasopism punktowanych będzie bardzo ważna podczas przyszłorocznej ewaluacji. Podczas ewaluacji przyznaje się punkty za publikacje naukowe pracowników oraz patenty za efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz za wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Od tego, ile dana dyscyplina naukowa na danej uczelni dostanie punktów, zależy, czy otrzyma ocenę A+, A, B, B+ czy C. A to rzutuje na jej prestiż, ale też możliwość nadawania tytułów naukowych i po części wysokość subwencji.

Komitet Nauk Prawnych PAN postuluje, by w wykazie przygotowywanym przez ministra edukacji i nauki czasopisma o niższym ilorazie cytowań i opublikowanych artykułów nie otrzymywały więcej punktów niż czasopisma o wyższym ilorazie.

Tak wynika z ostatniej uchwały komitetu. Np. za publikację w Biuletynie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL podczas ewaluacji jednostka może otrzymać aż 70 punktów, choć 172 artykuły opublikowane w tym periodyku były zaledwie 19 razy cytowane w zasobach Google Scholar.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja
Warszawa: Studenci mogą starać się o stypendia im. Jana Pawła II
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Edukacja
Na Florydzie uczniowie nie poznają całych dzieł Szekspira. Chodzi o seks
Edukacja
Dr Zofia Sawicka: Wielki potencjał wspólnych badań
Edukacja
Kierunek lekarski najpopularniejszy na KUL. Wielu chętnych na jedno miejsce
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Edukacja
Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie
Edukacja
Żakowski do maturzystów: Opowiedzcie swoją Polskę przyszłości i wygrajcie indeksy