Już wcześniej minister Czarnek sugerował, że jego dotychczasowy doradca jest jednym z kandydatów na rektora reaktywowanej uczelni.

Paweł Skrzydlewski zasłynął kontrowersyjnymi wypowiedziami, m.in. dotyczącymi protestujących przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych, odmawiając im polskości, on również złożył doniesienie na prof. Wojciecha Maksymowicza, podejrzewając go o przeprowadzanie eksperymentów medycznych na płodach.

Ostatnio doktor habilitowany Paweł Skrzydlewski zalecał u uczennic "gruntowanie cnót niewieścich".

Dr hab. Paweł Skrzydlewski przez wiele lat był związany z Wydziałem Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Od 2020 r. pełni funkcję doradcy Ministra Edukacji i Nauki.

Promotor prac licencjackich i magisterskich. Autor przeszło 250 publikacji naukowych, w tym monografii, artykułów i haseł encyklopedycznych. Członek krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, wieloletni współpracownik Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, która opracowała „Powszechną encyklopedię filozofii” (t. 1-10) oraz „Encyklopedię filozofii polskiej”. Współorganizator Międzynarodowych Sympozjów z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki.

Uczestnik projektów badawczych, w tym m.in. projektu „Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku”, a także kierownik merytoryczny i pomysłodawca projektu „Nie broda czyni filozofa”.

Zainteresowania badawcze dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego koncentrują się w obszarach: filozofii wychowania i edukacji, antropologii filozoficznej, filozofii kultury i cywilizacji, filozofii prawa, filozofii polityki.

Akademia Zamojska powstała z przekształcenia Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Rozpoczęła swoją działalność 1 września.