Najlepsze szkoły i nagrody

Publikacja: 12.05.2009 12:59

[b]Ranking uczelni akademickich 2009[/b]

1 Uniwersytet Jagielloński

2 Uniwersytet Warszawski

3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4 Politechnika Warszawska

5 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

6 Politechnika Wrocławska

7 Uniwersytet Wrocławski

8 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

9 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

[b]Podrankingi w grupach uczelni[/b]

I. Najlepsze uniwersytetyMiejsce 1: Uniwersytet Jagielloński

II. Najlepsza uczelnia technicznaMiejsce 1: Politechnika Warszawska

III. Najlepsza uczelnia pedagogicznaMiejsce 1: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

IV. Najlepsza uczelnia rolniczaMiejsce 1: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

V. Najlepsza uczelnia ekonomicznaMiejsce 1: Szkoła Główna Handlowa

VI. Najlepsza AWFMiejsce 1: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

VII. Najlepsza uczelnia medycznaMiejsce 1: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

[b]Ranking niepublicznych uczelni magisterskich 2009[/b]

1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

2 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

3 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

4 Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

5 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

6 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

7 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie

8 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

9 Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni

10 Akademia Finansów w Warszawie

[b]Ranking niepublicznych uczelni licencjackich (inżynierskich) 2009[/b]

1 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu

2 Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie

3 Puławska Szkoła Wyższa

4 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

5 Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

[b]Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2009[/b]

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu

2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

[b]Nagrody Specjalne 2009[/b]

I. AWANS 2009 - Skok wśród uczelni akademickichAkademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

II. AWANS 2009 - Skok wśród uczelni niepublicznych magisterskichKrakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

III. KUŹNIA KADR 2009 Uniwersytet Wrocławski

IV. MISJA 2009Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

[b]Nagrody dodatkowe 2009[/b]

I. Najbardziej umiędzynarodowiona uczelniaUniwersytet Jagielloński

II. Uczelnia oferująca najlepsze warunki studiowaniaUniwersytet Medyczny w Łodzi

III. Uczelnia o najwyższej sile naukowej Uniwersytet Warszawski

IV. Najwyższy prestiż wśród kadry akademickiejUniwersytet Jagielloński

V. Najwyższy prestiż wśród pracodawcówPolitechnika Warszawska

VI. Najwyższy prestiż wśród olimpijczykówSzkoła Główna Handlowa

[b]Ranking uczelni akademickich 2009[/b]

1 Uniwersytet Jagielloński

Pozostało 98% artykułu
Edukacja
Warszawa: Studenci mogą starać się o stypendia im. Jana Pawła II
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Edukacja
Na Florydzie uczniowie nie poznają całych dzieł Szekspira. Chodzi o seks
Edukacja
Dr Zofia Sawicka: Wielki potencjał wspólnych badań
Edukacja
Kierunek lekarski najpopularniejszy na KUL. Wielu chętnych na jedno miejsce
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Edukacja
Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie
Edukacja
Żakowski do maturzystów: Opowiedzcie swoją Polskę przyszłości i wygrajcie indeksy