[b]Ranking uczelni akademickich 2009[/b]

1 Uniwersytet Jagielloński

2 Uniwersytet Warszawski

3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4 Politechnika Warszawska

5 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

6 Politechnika Wrocławska

7 Uniwersytet Wrocławski

8 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

9 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

[b]Podrankingi w grupach uczelni[/b]

I. Najlepsze uniwersytetyMiejsce 1: Uniwersytet Jagielloński

II. Najlepsza uczelnia technicznaMiejsce 1: Politechnika Warszawska

III. Najlepsza uczelnia pedagogicznaMiejsce 1: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

IV. Najlepsza uczelnia rolniczaMiejsce 1: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

V. Najlepsza uczelnia ekonomicznaMiejsce 1: Szkoła Główna Handlowa

VI. Najlepsza AWFMiejsce 1: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

VII. Najlepsza uczelnia medycznaMiejsce 1: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

[b]Ranking niepublicznych uczelni magisterskich 2009[/b]

1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

2 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

3 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

4 Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

5 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

6 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

7 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie

8 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

9 Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni

10 Akademia Finansów w Warszawie

[b]Ranking niepublicznych uczelni licencjackich (inżynierskich) 2009[/b]

1 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu

2 Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie

3 Puławska Szkoła Wyższa

4 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

5 Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

[b]Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2009[/b]

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu

2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

[b]Nagrody Specjalne 2009[/b]

I. AWANS 2009 - Skok wśród uczelni akademickichAkademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

II. AWANS 2009 - Skok wśród uczelni niepublicznych magisterskichKrakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

III. KUŹNIA KADR 2009 Uniwersytet Wrocławski

IV. MISJA 2009Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

[b]Nagrody dodatkowe 2009[/b]

I. Najbardziej umiędzynarodowiona uczelniaUniwersytet Jagielloński

II. Uczelnia oferująca najlepsze warunki studiowaniaUniwersytet Medyczny w Łodzi

III. Uczelnia o najwyższej sile naukowej Uniwersytet Warszawski

IV. Najwyższy prestiż wśród kadry akademickiejUniwersytet Jagielloński

V. Najwyższy prestiż wśród pracodawcówPolitechnika Warszawska

VI. Najwyższy prestiż wśród olimpijczykówSzkoła Główna Handlowa