Zestawienie zostało opracowane w oparciu o raporty sporządzane przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). Znalazły się w nim: Estonia, Finlandia, Holandia, Hiszpania i Japonia.

W Estonii na uwagę zasługuje zwłaszcza system edukacji. Dzieci osiągają tam lepsze niż w innych krajach zamożnych wyniki w naukach ścisłych, matematyce i czytaniu. Kładzie się tam też nacisk na umiejętności cyfrowe, a rozwijanie ich u dzieci odbywa się w dużej mierze poprzez zabawę. Ponadto, jak pokazuje raport OECD, przeciętny pięciolatek z Estonii lepiej radzi sobie z umiejętnościami społecznymi, w tym ze współpracą z innymi dziećmi i rozpoznawaniem emocji, niż dzieci z USA czy Wielkiej Brytanii. Osiąga też wyniki znacznie powyżej średniej w zakresie umiejętności takich, jak elastyczność umysłowa czy pamięć robocza.

Dobra edukacja jest także w Finlandii. Dzieci z tego kraju również mają jedne z najlepszych wskaźników umiejętności czytania i zdolności matematycznych, a rodzice szczególnie wysoko oceniają swoje relacje z nauczycielami w szkołach.

Z kolei Hiszpania zajmuje też trzecie miejsce w rankingu kondycji psychicznej dzieci i czwarte pod względem wyników w szkole i umiejętności społecznych. Aż 81 proc. z hiszpańskich dzieci twierdzi, że łatwo nawiązuje przyjaźnie. Natomiast Holandia znalazła się w tym zestawieniu z uwagi na wysokie miejsce w rankingach dotyczących kondycji psychicznej nieletnich.

Japonia to przede wszystkim troska o zdrowie fizyczne najmłodszych.

Czytaj więcej

Jak się wychowuje przyszłych studentów Yale? Wyjaśnia dyrektorka szkoły w Lesznie