Uczelnie gotowe do sprostania wyzwaniom

Elastyczność, szybkie reagowanie na zmieniające się warunki, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, dbałość o różnorodność oferty edukacyjnej – takie działania pozwolą szkołom wyższym sprostać współczesnym wymaganiom.

Publikacja: 20.11.2023 20:00

Uczelnie gotowe do sprostania wyzwaniom

Foto: Adobe Stock

Szkolnictwo wyższe Uczelnie gotowe do sprostania wyzwaniom Elastyczność, szybkie reagowanie na zmieniające się warunki, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, dbałość o różnorodność oferty edukacyjnej – takie działania pozwolą szkołom wyższym sprostać współczesnym wymaganiom.

Uczelnie stale się zmieniają, dostosowują swoją ofertę kształcenia do nowych warunków na rynku pracy, realizują innowacyjne programy i badania, zmieniają metody dydaktyczne. Zdaniem ekspertów model kształcenia powinien być dzisiaj bardziej otwarty i inkluzywny niż do tej pory, a kierunki studiów komplementarne, elastyczne, uwzględniające preferencje studentów oraz potrzeby pracodawców.

Więcej w dodatku „Rzeczpospolitej" „Rektorzy o swoich uczelniach.":

Dodatek temtyczny:

Rektorzy o swoich uczelniach

Jednym z głównych wyzwań jest utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, co wymaga ciągłej pracy nad ofertą kierunków studiów, szkoleń i kursów. Równie ważne jest prowadzenie badań na takim poziomie, by możliwe stało się dorównanie najlepszym uczelniom świata. Wyzwaniem w tej dziedzinie jest jednak finansowanie badań, choć tutaj przedstawiciele uczelni zauważają pewien postęp.

Wysokie koszty i inflacja nie ułatwiają działalności

Szkoły wyższe muszą także stawić czoła problemom związanym z inflacją i rosnącymi kosztami, co wpływa na ich budżety oraz funkcjonowanie. Wzrost cen energii czy usług zwiększa wydatki operacyjne i zmusza do poszukiwania sposobów na ograniczenie kosztów. Uczelnie muszą wygospodarować środki nie tylko na utrzymanie budynków czy zakup sprzętu, ale także na rozwój programów nauczania, modernizację infrastruktury czy zapewnienie atrakcyjnych warunków zatrudnienia dla kadry akademickiej.

Niedofinansowanie utrudnia im planowanie długoterminowe i stawianie czoła globalnym wyzwaniom.

Mniej studentów na studiach magisterskich

Problemem jest także spadająca liczba studentów głównie w wyniku zmian demograficznych. Wymaga to od uczelni elastyczności i dostosowania się do nowej rzeczywistości.

Dane dostępne w systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) pokazują, że od kilku lat maleje liczba uczących się na studiach magisterskich. W 2021 r. takich osób było niemal o 30 tysięcy mniej niż w 2015 r. Wiele wskazuje na to, że atrakcyjność studiów magisterskich zmniejsza się w porównaniu z innymi opcjami, w tym podjęciem pracy zawodowej. Jednak według ekspertów z Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), przyczyną mniejszego zainteresowania studiami magisterskimi są przede wszystkim zmiany demograficzne, a nie gorsza oferta edukacyjna uczelni czy zmiana zachowań absolwentów studiów licencjackich.

Więcej w dodatku „Rzeczpospolitej" „Rektorzy o swoich uczelniach.":

Dodatek temtyczny:

Rektorzy o swoich uczelniach

Otwarcie na Ukrainę

Polskie uczelnie skupiają się nie tylko na swoich wewnętrznych sprawach. Angażują się również w pomoc uchodźcom z Ukrainy, dostosowują się do potrzeb studentów i pracowników z tego kraju. W tej chwili mamy w Polsce około 50 tysięcy studentów ukraińskich kształcących się stacjonarnie, ale także mieszkających w Ukrainie i uczestniczących w nauce zdalnej. Jest też prawie 2 tysiące pracowników – obywateli ukraińskich, którzy zostali zatrudnieni w naszych uczelniach i instytutach badawczych. Do tego dochodzą doktoranci oraz studenci przebywający na wymianie.

Szkolnictwo wyższe Uczelnie gotowe do sprostania wyzwaniom Elastyczność, szybkie reagowanie na zmieniające się warunki, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, dbałość o różnorodność oferty edukacyjnej – takie działania pozwolą szkołom wyższym sprostać współczesnym wymaganiom.

Uczelnie stale się zmieniają, dostosowują swoją ofertę kształcenia do nowych warunków na rynku pracy, realizują innowacyjne programy i badania, zmieniają metody dydaktyczne. Zdaniem ekspertów model kształcenia powinien być dzisiaj bardziej otwarty i inkluzywny niż do tej pory, a kierunki studiów komplementarne, elastyczne, uwzględniające preferencje studentów oraz potrzeby pracodawców.

Pozostało 82% artykułu
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Uczelnie wyższe
Warto uczyć się chemii. Bez niej nie byłoby smartfonów
Uczelnie wyższe
Rektorzy o swoich uczelniach
Uczelnie wyższe
Ważą się losy nowych kierunków medycznych. Czy studenci trafią na bruk
Uczelnie wyższe
Ruszają kontrole kierunków lekarskich. MNiSW nie wyklucza zamknięcia części z nich