Program CEEPUS wspiera studentów i akademików

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest organizatorem konferencji ministerialnej poświęconej największemu programowi współpracy naukowej w naszej części Europy.

Publikacja: 15.09.2023 03:00

Materiał powstał we współpracy z NAWA

Program CEEPUS wspiera studentów i akademików

W dniach 19–20 września 2023 r. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Wspólnego Komitetu Ministrów Programu CEEPUS – Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (ang. Central European Exchange Program for University Studies).

Obradom będzie przewodniczył minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek. Planowane jest podpisanie porozumienia CEEPUS (IV) na kolejne siedem lat współpracy. Do Warszawy przyjadą przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za edukację i naukę z 15 krajów członkowskich CEEPUS, m.in. minister spraw obywatelskich Bośni i Hercegowiny dr Dubravka Bošnjak, minister kultury i innowacji Węgier János Csák, minister edukacji, nauki i innowacji Słowenii Igor Papič, federalny minister edukacji, nauki i badań Austrii Martin Polaschek oraz minister edukacji i nauki Macedonii Północnej Jeton Shaqiri.

W programie dwudniowego wydarzenia znalazły się m.in.: 23. Posiedzenie Wspólnego Komitetu Ministrów (Joint Committee of CEEPUS Ministers), 26. Spotkanie Ewaluacyjne Narodowych Biur Programu CEEPUS III (CEEPUS General Evaluation Meeting), a także spotkanie wyższych urzędników programu CEEPUS III. 20 września podczas uroczystej gali w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zostaną wręczone Nagrody Ministrów CEEPUS.

Celem programu CEEPUS jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Program umożliwia intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickich. O stypendia w ramach CEEPUS aplikować mogą: studenci, doktoranci i pracownicy naukowi.

Program CEEPUS oferuje:

- stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach sieci akademickich;

- stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych Freemover;

- stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

Obecnie sygnatariuszami porozumienia CEEPUS są: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia Północna, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry oraz Bośnia i Hercegowina.

Jakie korzyści przez 30 lat istnienia przynosi program? – Programy regionalne, takie jak CEEPUS, pomagają uniwersytetom w integracji z szerszym europejskim obszarem edukacji – mówi „Rzeczpospolitej” Michael Schedl, sekretarz generalny centralnego biura CEEPUS w Wiedniu. – Instytucje partnerskie mogą uczyć się od siebie, co buduje potencjał i zapewnia jakość programów nauczania. Problemy, takie jak gospodarka wodna, zagrożenia dla środowiska, różnorodność biologiczna, zmiany klimatyczne itp., można lepiej rozwiązać w małej skali regionalnej.

Zdaniem Michaela Schedla program niesie też konkretne korzyści dla społeczności akademickich. – Łatwiej jest podróżować i spotykać się ze współpracownikami, łatwiej jest rozpocząć projekt sieciowy lub dzielić się zasobami, takimi jak instrumenty badawcze lub laboratoria – podkreśla.

Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski ok. 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz ok. 300 nauczycieli akademickich (co daje około 550–600 staży rocznie). Polska jest wiodącym uczestnikiem programu zarówno pod względem liczby staży, jak i liczby instytucji uczestniczących w sieciach akademickich.

Dodatek "Rzeczpospolitej"

Współpraca i wyższa jakość kształcenia. 30 lat programu CEEPUS.

Materiał powstał we współpracy z NAWA

Materiał powstał we współpracy z NAWA

Program CEEPUS wspiera studentów i akademików

Pozostało 97% artykułu
Uczelnie wyższe
Studencka afera wizowa. Jak rekrutacja na studia w Polsce stała się przepustką do Europy
Uczelnie wyższe
Szkoły wyższe stoją przed ogromnymi wyzwaniami
Materiał partnera
Koźmiński w światowej czołówce uczelni biznesowych
Materiał Promocyjny
Umiędzynarodowienie jest nauce potrzebne jak powietrze
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą