Program CEEPUS wspiera studentów i akademików

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest organizatorem konferencji ministerialnej poświęconej największemu programowi współpracy naukowej w naszej części Europy.

Publikacja: 15.09.2023 03:00

Materiał powstał we współpracy z NAWA

Program CEEPUS wspiera studentów i akademików

W dniach 19–20 września 2023 r. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Wspólnego Komitetu Ministrów Programu CEEPUS – Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (ang. Central European Exchange Program for University Studies).

Obradom będzie przewodniczył minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek. Planowane jest podpisanie porozumienia CEEPUS (IV) na kolejne siedem lat współpracy. Do Warszawy przyjadą przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za edukację i naukę z 15 krajów członkowskich CEEPUS, m.in. minister spraw obywatelskich Bośni i Hercegowiny dr Dubravka Bošnjak, minister kultury i innowacji Węgier János Csák, minister edukacji, nauki i innowacji Słowenii Igor Papič, federalny minister edukacji, nauki i badań Austrii Martin Polaschek oraz minister edukacji i nauki Macedonii Północnej Jeton Shaqiri.

W programie dwudniowego wydarzenia znalazły się m.in.: 23. Posiedzenie Wspólnego Komitetu Ministrów (Joint Committee of CEEPUS Ministers), 26. Spotkanie Ewaluacyjne Narodowych Biur Programu CEEPUS III (CEEPUS General Evaluation Meeting), a także spotkanie wyższych urzędników programu CEEPUS III. 20 września podczas uroczystej gali w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zostaną wręczone Nagrody Ministrów CEEPUS.

Celem programu CEEPUS jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Program umożliwia intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickich. O stypendia w ramach CEEPUS aplikować mogą: studenci, doktoranci i pracownicy naukowi.

Program CEEPUS oferuje:

- stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach sieci akademickich;

- stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych Freemover;

- stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

Obecnie sygnatariuszami porozumienia CEEPUS są: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia Północna, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry oraz Bośnia i Hercegowina.

Jakie korzyści przez 30 lat istnienia przynosi program? – Programy regionalne, takie jak CEEPUS, pomagają uniwersytetom w integracji z szerszym europejskim obszarem edukacji – mówi „Rzeczpospolitej” Michael Schedl, sekretarz generalny centralnego biura CEEPUS w Wiedniu. – Instytucje partnerskie mogą uczyć się od siebie, co buduje potencjał i zapewnia jakość programów nauczania. Problemy, takie jak gospodarka wodna, zagrożenia dla środowiska, różnorodność biologiczna, zmiany klimatyczne itp., można lepiej rozwiązać w małej skali regionalnej.

Zdaniem Michaela Schedla program niesie też konkretne korzyści dla społeczności akademickich. – Łatwiej jest podróżować i spotykać się ze współpracownikami, łatwiej jest rozpocząć projekt sieciowy lub dzielić się zasobami, takimi jak instrumenty badawcze lub laboratoria – podkreśla.

Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski ok. 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz ok. 300 nauczycieli akademickich (co daje około 550–600 staży rocznie). Polska jest wiodącym uczestnikiem programu zarówno pod względem liczby staży, jak i liczby instytucji uczestniczących w sieciach akademickich.

Dodatek "Rzeczpospolitej"

Współpraca i wyższa jakość kształcenia. 30 lat programu CEEPUS.

Materiał powstał we współpracy z NAWA

Materiał powstał we współpracy z NAWA

Program CEEPUS wspiera studentów i akademików

Pozostało 97% artykułu
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Uczelnie wyższe
Warto uczyć się chemii. Bez niej nie byłoby smartfonów
Uczelnie wyższe
Rektorzy o swoich uczelniach
Uczelnie wyższe
Ważą się losy nowych kierunków medycznych. Czy studenci trafią na bruk
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Uczelnie wyższe
Ruszają kontrole kierunków lekarskich. MNiSW nie wyklucza zamknięcia części z nich