Ignacy Skrzypek urodził się w 1940 roku, był najstarszym doktorantem Wydziału Historii UAM. Z wykształcenia i zamiłowania archeolog, przez lata kierownik Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie. Był postacią bardzo cenioną i poważaną w środowisku badaczy dziejów Pomorza Zachodniego i tamtejszych muzealników.

Prócz archeologicznych badań w obszarze jego zainteresowania znalazła się też regionalistyka i związane z nią dzieje pomorskiego muzealnictwa. Tego właśnie zagadnienia dotyczy przygotowana i broniona 10 stycznia 2023 r. dysertacja doktorska pt. „Dzieje muzealnictwa na Pomorzu Zachodnim do roku 1945”, owoc wieloletnich studiów w tym zakresie.

Obronie przewodniczył prof. Przemysław Matusik.

Czytaj więcej

Rektor UW zabrał głos ws. wykładu dr Machińskiej. "Aula jest do dyspozycji organizatorów"