Kredyty na studia. Najlepsi mogą liczyć na ich częściowe umorzenie

Choć koszty utrzymania studentów drastycznie w tym roku rosną, to jednak nie starają się oni masowo o preferencyjne kredyty dla studentów.

Publikacja: 16.11.2022 11:29

Kredyty studenckie mogą być umorzone w całości lub w części

Kredyty studenckie mogą być umorzone w całości lub w części

Foto: Adobe Stock

- Liczba wniosków o kredyty studenckie na rok akademicki 2022/2023 jest porównywalna do tych sprzed roku i lat wcześniejszych – mówi nam Paweł Jurek, rzecznik Pekao SA, jednego z trzech banków, który udziela takich kredytów.

Wsparcie cieszy się średnim zainteresowaniem

Kredyt studencki w Polsce udzielany jest od 1998 roku. Przeznaczony jest dla studentów oraz doktorantów na korzystniejszych niż normalne warunkach dla kredytobiorcy.

Obecnie udzielają go trzy banki PKO BP, Pekao SA oraz Bank BPS. Jeszcze kilka miesięcy temu – także SGB Bank. - Kredyty studenckie nie cieszyły się zainteresowaniem wśród naszych klientów. Nie mamy ich w ofercie już od połowy bieżącego roku – mówi Roman Szewczyk, rzecznik banku.

Więc jakim powodzeniem cieszą się kredyty w tym roku akademickim? -  Do 28 października wpłynęło do naszego banku 350 wniosków o kredyt na rok akademicki  2022/2023. O kredyty wnioskują zarówno studenci I roku i takich wniosków jest najwięcej, jak i starszych lat, w tym doktoranci – mówi Małgorzata Witkowska, z biura prasowego PKO BP.

Zapewnia, że wnioski są rozpatrywane na bieżąco. - Pierwsza transza pieniędzy wypłacana jest studentom po podpisaniu umowy z bankiem. - Ok. 75 proc. już złożonych wniosków zakończyło się  podpisaniem umowy i wypłatą pierwszej transzy – zapewnia Małgorzata Witkowska.

W Pekao SA liczba wniosków o kredyty studenckie na rok akademicki 2022/2023 jest porównywalna do tych sprzed roku i lat wcześniejszych. - W przeważającej części kredyt studencki chcą zaciągnąć studenci I roku – mówi nam Paweł Jurek. Dodaje, że pierwsze wnioski są w trakcie procesu decyzyjnego, a wypłaty nastąpią z początkiem listopada.

Z kolei w Banku BPS na koniec października jak podaje Agnieszka Chrobot z Zespołu Komunikacji wpłynęło mniej wniosków o kredyt studencki niż w latach ubiegłych. - W większości z kredytów studenckich korzystają studenci I roku, ale też starszych lat – mówi Agnieszka Chrobot.

Czytaj więcej

Jak połączyć dwa prawnicze światy. Stypendia dla wykładowców-uchodźców

Maksymalnie tysiąc złotych miesięcznie

W Pekao SA żacy wnioskują najczęściej o kredyt w wysokości 30 tys. zł na studia I stopnia i 50 tys. na studia jednolite i II stopnia kształcenia.

- Przy uwzględnieniu maksymalnej transzy w wysokości 1000 zł przez 10 miesięcy w roku i maksymalnego okresu wypłat tj. 6 lat (w przypadku studiów 6-letnich), bank może udzielić kredytu w wysokości 60 tys. zł – wylicza Paweł Jurek. Dodaje, że w przypadku nauki na studiach doktoranckich maksymalny okres wypłat to cztery lata, więc bank może udzielić kredytu w wysokości 40 tys. zł.

- Minimalna wysokość miesięcznej transzy to 400 zł, co daje odpowiednio kredyt w kwocie 24 tys. i 16 tys. zł. W tym roku studenci najczęściej wnioskują o maksymalną transzę 1000 zł. – podaje Paweł Jurek.

A w PKO BP kredyt studencki wypłacany jest w miesięcznych transzach, przez okres studiów, przez 10 miesięcy w każdym roku akademickim. Transze nie są wypłacane w sierpniu i wrześniu.

- Minimalna transza to 400 zł, a najwyższa to 1 000 zł. I o taką transzę studenci wnioskują najczęściej (ok. 80 proc. z nich). Oznacza to, że  student może otrzymać w roku akademickim maksymalnie 10 tys. zł – mówi Małgorzata Witkowska, z PKO BP.

W Banku BPS średnia kwota kredytu studenckiego to 15 tys. zł. Pierwsze wnioski w Banku BPS zostały już rozpatrzone, a studenci dostali pieniądze.

Do kredytu ważny jest dochód w rodzinie

O kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych. Ale jest jeden warunek. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć w roku ubiegania się o kredyt - trzech tysięcy złotych. Inaczej nici z takiego wsparcia. - Nie udzielamy w takim przypadku kredytu – mówi Agnieszka Chrobot.

- Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy, uprawniającą do otrzymania kredytu studenckiego, określa Minister Edukacji i Nauki. Jeśli kwota nie spełnia warunku granicznego, wniosek nie może zostać rozpatrzony pozytywnie –podkreśla Małgorzata Witkowska z PKO BP.

Kredyty studenckie są znacznie tańsze od komercyjnych gotówkowych. - W okresie wypłaty transz  i przez dwa lata po zakończeniu studiów student nie spłaca odsetek, a po przystąpieniu po tym okresie do spłaty – spłaca tylko połowę naliczanych odsetek – mówi Małgorzata Witkowska. Dodaje, że obecna wysokość oprocentowania kredytu w naszym banku, wg którego naliczane są odsetki  dla studenta w okresie spłaty to 5,08 proc., a druga połowa pokrywana jest z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanego z budżetu państwa.

A Agnieszka Chrobot z Banku BPS dodaje, że oprocentowanie kredytu studenckiego to suma 1,20 stopy redyskontowej NBP plus marża w wysokości dwóch punktów procentowych.

Paweł Jurek rzecznik Pekao SA mówi, że obecnie oprocentowanie wynosi 10,16 proc., a z kredytów studenckich w tym banku korzysta ponad siedem tys. studentów.

Kiedy bank może umorzyć kredyt studencki?

Kredyty studenckie mogą być umorzone w całości lub w części. – Aż 90 proc. umorzeń kredytów studenckich dotyczy absolwentów uczelni, którzy ukończyli studia w gronie do 10 proc. najlepszych studentów – mówi Małgorzata Witkowska. Przypomina, że kredyt studencki może być umorzony zgodnie z ustawą częściowo w przypadku wyróżniającego wyniku ukończenia studiów przez kredytobiorcę oraz w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

A całość w sytuacji gdy kredytobiorca umrze, nie ma prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy czy trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań.

Jak mówi Agnieszka Chrobot z Banku BPS w tym roku  z umorzenia kredytu skorzystało kilku studentów - z tytułu ukończenia studiów w grupie najlepszych studentów.

Z kolei w Pekao SA w tym roku z umorzeń skorzystało ok. 60 osób. - Możliwość częściowego umorzenia kredytu studenckiego przysługuje kredytobiorcy, który znajduje się w gronie 10 proc. najlepszych absolwentów studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub szkół doktorskich. Przepisy wyznaczają podgrupy uprawniające do umorzenia od 20 proc. do 50 proc. zobowiązania – podaje Paweł Jurek. Podkreśla też, że jeżeli kredytobiorca trwale utraci zdolność do spłaty kredytu studenckiego, szczególnie wskutek całkowitej i nieodwracalnej niezdolności do wykonywania pracy, to może złożyć wniosek o całkowite umorzenie zobowiązania.

W ub. roku jak wynikało z raportu z raportu "Portfel Studenta 2021" przygotowanego przez Warszawski Instytut Bankowości i Związku Banku Polskich przeciętny student miesięcznie wydawał ponad 2740 zł miesięcznie. A w tym roku blisko 3,5 tys. zł miesięcznie musi wydać na swoje utrzymanie student uczący się w stolicy. Ponad połowa tych wydatków to koszt mieszkania, wyżywienia, a także wydatków na odzież i transport.

Czytaj więcej

Pieniądze studentów: gdzie można szukać finansowego wsparcia

- Liczba wniosków o kredyty studenckie na rok akademicki 2022/2023 jest porównywalna do tych sprzed roku i lat wcześniejszych – mówi nam Paweł Jurek, rzecznik Pekao SA, jednego z trzech banków, który udziela takich kredytów.

Wsparcie cieszy się średnim zainteresowaniem

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Uczelnie wyższe
Studencka afera wizowa. Jak rekrutacja na studia w Polsce stała się przepustką do Europy
Uczelnie wyższe
Szkoły wyższe stoją przed ogromnymi wyzwaniami
Materiał partnera
Koźmiński w światowej czołówce uczelni biznesowych
Materiał Promocyjny
Umiędzynarodowienie jest nauce potrzebne jak powietrze
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą