"Uczymy Dzieci Programować" to inicjatywa, w ramach której od dziewięciu lat dzieci przekonują się, że nauka kodowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka.

Adresatami  programu są nauczyciele, edukatorzy i ich podopieczni w przedszkolach, szkołach i innych placówkach o charakterze edukacyjnym, a także rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy programu przez cały czas jego trwania otrzymują materiały edukacyjne, takie jak scenariusze zajęć i materiały dodatkowe, a także wsparcie metodyczne. Dzięki temu nauczyciele, niezależnie od stopnia znajomości zagadnień związanych z nauką podstaw programowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym są w stanie poprowadzić wartościowe, poprawne merytorycznie zajęcia, które pozytywnie wpływają na rozwój kompetencji przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem logicznego, krytycznego myślenia oraz umiejętności pracy zespołowej.

Do tej pory w programie uczestniczyło 40 tys. nauczycieli i blisko milion uczniów. „Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia.