Uczniowie z Ukrainy. Zagubieni i niewidoczni w polskim systemie

Uczennice i uczniowie z Ukrainy, którzy nie weszli do polskiego systemu oświaty są niejako „niewidoczni” - zauważa w piśmie do MEN Zastępca Rzecznika Praw Dziecka Adam Chmura.

Publikacja: 17.04.2024 09:04

Uczniowie z Ukrainy. Zagubieni i niewidoczni w polskim systemie

Foto: Adobe Stock

— Nie mamy żadnych, efektywnych narzędzi weryfikacji czy w ogóle łączą się zdalnie z swoimi ukraińskimi placówkami oświatowymi (a chcę tutaj podkreślić, że dociera do mnie, między innymi za pośrednictwem Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD 800 12 12 12, bardzo wiele sygnałów o dzieciach zupełnie „poza systemem” edukacji – tak polskim, jak i ukraińskim). — pisze dalej RPD.

Czytaj więcej

Obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy. Są ustalenia ministerstw edukacji obu państw

Uczniowie z Ukrainy. Coraz więcej cudzoziemców

W ostatnich latach nastąpił istotny wzrost liczby cudzoziemców przybywających do naszego kraju i pozostających z rodzinami w Polsce, co w sposób naturalny przełożyło się na zwiększenie liczby dzieci cudzoziemskich uczęszczających do polskich szkół. Z danych posiadanych przez RPD wynika, że tylko w ciągu ostatnich dwóch lat liczba małoletnich cudzoziemców obecnych w polskim systemie oświaty wzrosła niemal czterokrotnie, czyli o 292,3%! Głównym tego powodem jest rosyjska agresja na Ukrainę, która zmusiła miliony obywateli tego państwa (w tym zwłaszcza matki z dziećmi) do opuszczenia swojej ojczyzny w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia w Polsce.

Centrum Edukacji Obywatelskiej w jednej ze swoich analiz podało, że tej chwili w polskich szkołach uczy się ok. 185 tysięcy uczennic i uczniów z Ukrainy (w tym ok. 135 tys. z nich to uchodźcy wojenni). Szacuje się jednak, iż liczba dzieci ukraińskich doświadczonych wojną, znajdujących się wciąż poza polskim systemem edukacji wynosi około 150 tysięcy. Ostatnio resort edukacji Ukrainy oceniał tę liczbę na około 60 tysięcy.

Zastępca RPD zwraca się do MEN

Biorąc pod uwagę nieustaloną liczbę ukraińskich dzieci poza systemami edukacyjnymi Zastępca RPD zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z apelem o podjęcie pilnych działań zmierzających do ustalenia liczby dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce, które nadal nie znalazły się w polskim systemie oświaty, wprowadzenia stosownych zmian do rozporządzenia mających na celu objęcie wszystkich małoletnich obywateli Ukrainy obowiązkiem szkolnym realizowanym w polskim systemie oświaty, rozważenia rozwiązań pozwalających na monitorowanie realizacji tego obowiązku przez dzieci ukraińskie i przygotowania polskich placówek oświatowych na kolejną grupę uczennic i uczniów z Ukrainy, począwszy od roku szkolnego 2024/2025.

— Sytuacja dzieci ukraińskich wymaga rozważenia rozszerzenia na tę grupę dzieci rozwiązań umożliwiających im podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej na zbliżonych zasadach, jak te stosowane obecnie wobec uczennic i uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych. — dodaje.

Jednocześnie wyraża się z wielką wdzięcznością wobec wszystkich samorządów i szkół, które przyjęły dzieci ukraińskie, wobec nauczycieli i innych pracowników oświaty, a także pracowników organizacji społecznych, którzy zaopiekowali się tymi dziećmi.

Czytaj więcej

Trudno będzie policzyć uczniów z Ukrainy, którzy nie chodzą do żadnej szkoły

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

— Nie mamy żadnych, efektywnych narzędzi weryfikacji czy w ogóle łączą się zdalnie z swoimi ukraińskimi placówkami oświatowymi (a chcę tutaj podkreślić, że dociera do mnie, między innymi za pośrednictwem Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD 800 12 12 12, bardzo wiele sygnałów o dzieciach zupełnie „poza systemem” edukacji – tak polskim, jak i ukraińskim). — pisze dalej RPD.

Uczniowie z Ukrainy. Coraz więcej cudzoziemców

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Szkoły podstawowe i średnie
Zmiany podstawy programowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikuje nowelizacje
Szkoły podstawowe i średnie
Nowy rok szkolny rozpocznie się 2 września. Kiedy ferie i przerwy świąteczne?
Szkoły podstawowe i średnie
Edukacja obywatelska zastąpi HiT. Jednak pełne zmiany dopiero od 2025 r.
Szkoły podstawowe i średnie
WDŻ do likwidacji. Jest decyzja MEN co w zamian
Szkoły podstawowe i średnie
„Rzeczpospolita” udostępnia subskrypcje rp.pl: współpraca na rzecz lepszej edukacji