Będą zadania domowe usprawniające motorykę. MEN odpowiada Rzecznikowi

Termin „prace praktyczne” zostanie zastąpiony terminem „prace praktyczno-techniczne”. Druga modyfikacja dopuści zadawanie przez nauczycieli w klasach I-III szkoły podstawowej prac domowych usprawniających tzw. motorykę małą.

Publikacja: 08.03.2024 10:11

Będą zadania domowe usprawniające motorykę. MEN odpowiada Rzecznikowi

Foto: Fotorzepa/ Robert Gardziński

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

W ramach konsultacji projektu rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że całkowity zakaz prac domowych - nawet jeśli dotyczyłby jedynie klas I-III szkoły podstawowej - oraz odstąpienie od ich oceniania mogłoby być postrzegane jako niezgodne z deklaracjami o potrzebie wzmocnienia pozycji nauczycieli oraz autonomii szkół.

Dalej Rzecznik wskazuje na wyniki ankiet dla nauczycieli, z których wynika, że większość popiera jedynie ograniczenie prac domowych (68,5 proc.), a za całkowitą ich likwidacją opowiada się tylko ok. 8 proc. Nauczyciele chcieliby, aby w pierwszej kolejności zmieniły się podstawy programowe, a dopiero potem kwestie zadań do wykonania w czasie wolnym. 59 proc. uczestników wspomnianej ankiety uważa, że ograniczenie prac domowych wpłynie niekorzystnie na efektywność nauczania. Nauczyciele mają obawy, że doprowadzi to do osłabienia wśród uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności, braku umiejętności organizacji własnej pracy, problemów z powtarzaniem materiału przed sprawdzianami, zwiększeniem przewagi uczniów, których rodzice wykazują większe zaangażowanie i co istotne - wzrostu uzależnienia od urządzeń elektronicznych.

Czytaj więcej

Ekspert: Likwidacja zadań domowych to fatalny pomysł

Likwidacja zadań domowych — założenia 

Projekt resortu oświaty przewiduje wprowadzenie rozwiązań polegających na niezadawaniu w klasach I-III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz braku obowiązku wykonania przez uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej pisemnych i praktycznych prac domowych zadawanych przez nauczyciela do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz nieocenianiu wykonania albo niewykonania tej pracy domowej przez ucznia.

Na interwencję Rzecznika odpowiedziała Minister Katarzyna Lubnauer – „Nadmierna ilość prac domowych w polskich szkołach jest przedmiotem dyskusji w kontekście ich niekorzystnego wpływu na dobrostan psychiczny, społeczny a nawet fizyczny uczniów. Badania pokazały, że nadmiar prac domowych nie przekłada się na efektywność procesu edukacyjnego i wyniki osiągane przez uczniów”.

Zmiany w projekcie likwidacji zadań domowych

Ministerstwo informuje, iż w toku prac legislacyjnych zaproponowało zmiany dotyczące wybranych rodzajów prac domowych.

Dokonano koniecznych regulacji w zakresie odnoszących się wyłącznie do dwóch form prac domowych - prac pisemnych i prac praktyczno-technicznych, i tylko w przypadku szkoły podstawowej. Przy czym w przypadku starszych uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) propozycja MEN polega nie na braku możliwości zadawania uczniom tego rodzaju prac domowych, a jedynie na określeniu, że ten rodzaj aktywności ucznia – wykonywanej poza szkołą (w domu) – nie podlega ocenie.

Czytaj więcej

Zakaz prac domowych. Rzecznik radzi Nowackiej: lepiej to przemyśleć

A w przepisie mówiącym o pisemnych i praktycznych pracach domowych termin „prace praktyczne” zostanie zastąpiony terminem „prace praktyczno-techniczne”. Druga modyfikacja dotyczyć będzie dopuszczenia zadawania przez nauczycieli w klasach I-III szkoły podstawowej prac domowych usprawniających tzw. motorykę małą.

Przekazana przez nauczyciela informacja (ale nie ocena) na temat wykonanej przez ucznia pracy powinna mobilizować do wykonania kolejnej pracy, jako formy samodoskonalenia. O tym na ile uczniowie będą zmotywowani do ich wykonania decydować będzie również atrakcyjność zaproponowanego przez nauczyciela tematu, czy też problemu do rozwiązania.

„Wprowadzenie powyższych zmian w zakresie wybranych form prac domowych w trakcie roku szkolnego nie będzie miało wpływu na realizację podstawy programowej przez nauczycieli. Prace domowe z założenia nie powinny odciążać nauczycieli z obowiązku realizacji podstawy programowej i wybranego programu nauczania podczas zajęć edukacyjnych w szkole. Zmiana ta może mieć jedynie wpływ na konieczność zastąpienia oceny z pracy domowej, jako formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, innymi przyjętymi w ocenianiu wewnątrzszkolnym formami sprawdzania wiadomości i umiejętności” – informuje na koniec Ministerstwo Edukacji.

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

W ramach konsultacji projektu rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że całkowity zakaz prac domowych - nawet jeśli dotyczyłby jedynie klas I-III szkoły podstawowej - oraz odstąpienie od ich oceniania mogłoby być postrzegane jako niezgodne z deklaracjami o potrzebie wzmocnienia pozycji nauczycieli oraz autonomii szkół.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Szkoły podstawowe i średnie
Edukacja obywatelska zastąpi HiT. Jednak pełne zmiany dopiero od 2025 r.
Szkoły podstawowe i średnie
Uczniowie z Ukrainy. Zagubieni i niewidoczni w polskim systemie
Szkoły podstawowe i średnie
WDŻ do likwidacji. Jest decyzja MEN co w zamian
Szkoły podstawowe i średnie
„Rzeczpospolita” udostępnia subskrypcje rp.pl: współpraca na rzecz lepszej edukacji
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Szkoły podstawowe i średnie
Będą e-podręczniki. Uczniowie nie będą musieli już dźwigać ciężkich tornistrów