Sportowe Talenty. Na czym polegać ma wielkie testowanie uczniów?

W Polsce od wielu lat obserwowany jest dramatyczny spadek poziomu sprawności fizycznej wśród młodych. Mechanizm monitorowania zmian kondycji fizycznej (program Sportowe Talenty) stworzy możliwość wiarygodnego dokumentowania sytuacji zdrowotnej uczniów.

Publikacja: 04.03.2024 12:42

Sportowe Talenty. Na czym polegać ma wielkie testowanie uczniów?

Foto: Adobe Stock

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym i rozporządzeniami Ministra Edukacji z sierpnia ubiegłego roku nauczyciele wychowania fizycznego będą przeprowadzać w marcu i kwietniu testy sprawnościowe uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia.

Czym jest program Sportowe Talenty?

Program Sportowe Talenty jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jego celem jest zdiagnozowanie poziomu kondycji fizycznej dzieci w polskich szkołach oraz wyszukiwanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów.

Program opiera się na koncepcji sprawności fizycznej warunkującej zdrowie (Health Related Fitness), zaś narzędziem pozwalającym na jego realizację jest platforma informatyczna SportoweTalenty.pl - udostępniona nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników pomiarów somatycznych i badań sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji wychowania fizycznego.

Wyniki testów, datę ich przeprowadzenia oraz masę ciała i wiek ucznia szkoła będzie wprowadzała do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty” , prowadzonego przez Ministra Sportu i Turystyki.

Czytaj więcej

Sportowe talenty pod lupą. Specjalny rejest wag i miar dla uczniów

Testy sprawnościowe młodych uczniów

Testy sprawnościowe obejmują:

1. bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych,

2. 20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy (tak zwany beep–test) wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu,

3. podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała,

4. skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Wyniki przeprowadzonych testów sprawnościowych nie mają wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Czy testy w ramach programu Sportowe Talenty są obowiązkowe?

Obowiązek przeprowadzania testów sprawności fizycznej nie dotyczy: szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Czytaj więcej

Rejestr miar i wag uczniów "Sportowe talenty" może naruszać ich godność

Jak informują organizatorzy – dzieci i młodzież „będą mogli dzięki badaniu i ocenianiu kondycji fizycznej kształtować w sobie postawy troski o zdrowie, tężyznę fizyczną, wydolność i urodę własnego ciała, a także wspierać dążenia do realizacji sportowych marzeń. Zmiana trybu życia, złe nawyki żywieniowe, zmniejszona aktywność fizyczna mają duży negatywny wpływ na obecny stan zdrowia dzieci i młodzieży. Z badań prowadzonych przez jednostki naukowe wynika, że coraz większa liczba dzieci i młodzieży w Polsce ma problem z niewłaściwą masą ciała. Obniżona sprawność fizyczna u dzieci i młodzieży wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie w dorosłym życiu”.

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym i rozporządzeniami Ministra Edukacji z sierpnia ubiegłego roku nauczyciele wychowania fizycznego będą przeprowadzać w marcu i kwietniu testy sprawnościowe uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Szkoły podstawowe i średnie
Egzamin ósmoklasisty. Wyniki gorsze niż przed rokiem. Lepsze tylko z jednego przedmiotu
Szkoły podstawowe i średnie
Sondaż: Czy należy zrezygnować z czerwonych pasków na świadectwach?
Szkoły podstawowe i średnie
Kreatywne myślenie. Polscy uczniowie w światowej czołówce.
Szkoły podstawowe i średnie
W jakim kierunku będzie podążać polska oświata w nowym roku szkolnym?
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Szkoły podstawowe i średnie
Szkolnictwo zawodowe w Polsce. Stan obecny i plany na przyszłość