Co się zmieni w nowym roku szkolnym 2023/2024?

Nowy rok szkolny rozpocznie się za niespełna dwa tygodnie. Sprawdzamy, jakie najważniejsze zmiany czekają uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół w tym roku.

Aktualizacja: 24.08.2023 09:32 Publikacja: 23.08.2023 14:43

Dzieci wrócą do szkolnych ławek dopiero 4. września

Dzieci wrócą do szkolnych ławek dopiero 4. września

Foto: 123RF

Początek roku nie 1. września a dopiero 4. września

W tym roku 1. września wypada w piątek, zdecydowano więc o przesunięciu rozpoczęciu roku szkolnego na poniedziałek. W ten sposób wydłużono uczniom wakacje i skrócono czas nauki. Tym bardziej, że nowy rok szkolny także skończy się wcześniej – bo już 21 czerwca.

Jakie nowe przedmioty w planie lekcji?

Od tego roku z planu zajęć znikną Podstawy przedsiębiorczości. Przedmiot ten zastąpi Biznes i zarządzanie. Będzie on nauczany w szkołach podstawowych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo przez cały okres nauki. Jednak uczniowie, którzy wybiorą klasy z rozszerzeniem tego przedmiotu, będą się go uczyć aż przez osiem godzin lekcyjnych w tygodniu

Biznes i zarządzanie w założeniu ma dostarczyć niezbędnych umiejętności związanych z zarządzaniem i wykształcić u uczniów nowoczesne spojrzenie związane z ekonomią i finansami.

Do szkół wróci też łacina. Uczniowie będą mogli ją wybierać zamiast jednego z języków nowożytnych.

Czytaj więcej

Rok szkolny 2023/2024: egzamin ósmoklasisty o tydzień wcześniej

Gry wideo w kanonie lektur szkolnych

Od tego roku uczniowie będą zachęcani do wykorzystywania w czasie nauki nowych narzędzi. Dlatego też do kanonu lektur szkolnych trafiła gra „This War of Mine" od 11BitsStudios, która opowiada o losach cywilów w mieście ogarniętym konfliktem zbrojnym. Drugim tytułem jest przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej „Gra Szyfrów", opisująca przebieg wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku.

Zmieni się także podstawa programowa nauczania techniki. Zostanie ona poszerzona o wychowanie komunikacyjne, które ma przygotować uczniów do odpowiedzialnego korzystania z m.in. z elektrycznych hulajnóg i innych mikropojazdów. Do tej pory dzieci uczyły się tylko zasad jazdy na rowerze.

Laptopy dla czwartoklasistów i bony dla nauczycieli

Uczniowie klas IV szkół podstawowych (publicznych, niepublicznych i artystycznych) dostaną zakupione przez Ministerstwo Cyfryzacji laptopy. 

Z kolei nauczyciele otrzymają jednorazowy bon w wysokości 2,5 tys. zł na zakup laptopa. Przysługuje on wszystkim nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. Bon otrzymają zarówno nauczyciele szkół publicznych jak i niepublicznych – podstawowych i ponadpodstawowych. By uzyskać bon, nauczyciel musi złożyć - za pośrednictwem dyrektora szkoły - wniosek do organu prowadzącego szkołę zawierający imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej. 

„Nagroda specjalna” dla nauczycieli

Od września nauczycielskie pensje pozostają bez zmian. Jednak z okazji 250 – lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej każdy nauczyciel dostanie nagrodę specjalną w wysokości 900 zł na rękę. Pieniądze te zostaną wliczone do średniej pensji nauczycieli za ten rok.

Więcej godzin ponadwymiarowych w szkołach średnich

Z uwagi na podwójny rocznik w szkołach średnich i brakiem nauczycieli, w szkołach ponadpodstawowych na ten rok przestanie obowiązywać regulacja dotycząca limitu godzin ponadwymiarowych. Do tej pory było to maksymalnie 1,5 etatu. Teraz będzie można obciążać nauczyciela większą liczbą godzin.

Ponadto zajęcia dydaktyczne będą mogły być prowadzone także poza budynkami szkół – np. w wynajętych na mieście salach czy w obiektach sportowych.

Czytaj więcej

Facetka_z_Poradni: nie podoba mi się pomysł powszechnego ważenia i mierzenia uczniów
Szkoły podstawowe i średnie
WDŻ do likwidacji. Jest decyzja MEN co w zamian
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Szkoły podstawowe i średnie
Edukacja obywatelska zastąpi HiT. Jednak pełne zmiany dopiero od 2025 r.
Szkoły podstawowe i średnie
„Rzeczpospolita” udostępnia subskrypcje rp.pl: współpraca na rzecz lepszej edukacji
Szkoły podstawowe i średnie
Będą e-podręczniki. Uczniowie nie będą musieli już dźwigać ciężkich tornistrów
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Szkoły podstawowe i średnie
MEN myśli o wprowadzeniu do szkół „różowych skrzyneczek”