Jak mają wyglądać szkoły po zmianach? To przede wszystkim odejście od 45-minutowych lekcji i wprowadzenie czterodniowego tygodnia nauki. Programy nauczania mają koncentrować się na naukach ścisłych. Postanowiono także ograniczyć liczbę testów i kartkówek, które mają być zastąpione indywidualną pracą z uczniem. Tradycyjne oceny zostaną zastąpione ocenami opisowymi w którym nauczyciel konkretnie wskaże dziecku zarówno pozytywne jak i wymagające poprawy aspekty jego pracy i wiedzy. W klasach będzie mniej uczniów a przestrzeń szkolna zostanie przeorganizowana.

Zmianę zasad funkcjonowania szkół zapisano w strategii rozwoju oświaty miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2026. Zmiany w szkołach mają ruszyć w tym roku i w ramach projektu funkcjonować do 2026 r. – podał Portal Samorządowy.

„Celem transformacji cyfrowej szkół w Wodzisławiu Śląskim jest modernizacja systemu oświaty w mieście i dostosowanie go do potrzeb kompetencyjnych uczniów w trzeciej dekadzie XXI wynikających z otoczenia technologiami cyfrowymi oraz rozwoju Przemysłu 4.0. Kluczowymi wyzwaniami na tym polu są: zapewnienie specjalnej ścieżki rozwoju lokalnych talentów, osiągnięcie wysokiej jakości nauczania w szkołach potwierdzonej wynikami formalnych egzaminów oraz zainicjowanie drogi przygotowywania się uczniów do pracy w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie miasta i Subregionu Zachodniego, przekształcających swą produkcję i usługi w modelu Przemysłu 4.0" – zapisano w dokumencie.

Czytaj więcej

Podwyżki dla nauczycieli w warszawskich przedszkolach