Sondaż: Co trzeci Polak wystawia polskim szkołom "jedynkę" albo "dwójkę"

"Jak ocenia Pani/Pan działanie polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych?" - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 07.07.2023 14:52

Egzamin ósmoklasisty w szkole w Gorzowie Wielkopolskim

Egzamin ósmoklasisty w szkole w Gorzowie Wielkopolskim

Foto: PAP, Lech Muszyński

W poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Jak poszły uczniom egzaminy ósmoklasisty i matura

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego to 66 proc., z matematyki – 53 proc., z języka angielskiego – 66 proc., francuskiego – 82 proc., hiszpańskiego – 69 proc., niemieckiego – 53 proc., rosyjskiego – 68 proc. i z języka włoskiego – 69 proc. W ubiegłym roku średnia z języka polskiego to 60 proc., matematyki – 57 proc., języka angielskiego – 67 proc. i języka niemieckiego – 50 proc.

Czytaj więcej

Najlepiej języki, najgorzej matematyka – CKE podała wyniki egzaminu ósmoklasisty

Z kolei w piątek poznaliśmy wyniki matur. Egzamin maturalny zdało 84,4 proc. uczniów, którzy do niego podeszli. 11,3 proc. ma szansę na poprawkę matury w terminie sierpniowym.

Czytaj więcej

CKE podała wyniki matur. Jak je sprawdzić?

Za polskie szkoły od 19 października 2020 roku odpowiada minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek.

PiS, po 2015 roku, w ramach reformy edukacji zlikwidował istniejące od 1999 roku w Polsce gimnazja, przywracając ośmioletnią szkołę podstawową i czteroletnią szkołę średnią.

Jak Polacy oceniają polskie szkoły?

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jak oceniają działanie polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

1,3 proc. uczestników wystawiło szkołom ocenę celującą.

6,2 proc. respondentów oceniło szkoły "bardzo dobrze".

Ocenę "dobrą" wystawiło szkołom 21,2 proc. badanych.

"Dostatecznie" oceniło szkoły 29,2 proc. respondentów.

Zdaniem 24,2 proc. badanych polskie szkoły działają "miernie".

10,7 proc. wystawiło szkołom ocenę niedostateczną - czyli szkolną "jedynkę".

7,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

- Dostateczną ocenę polskiemu systemowi szkolnictwa wystawia co trzecia kobieta i co czwarty mężczyzna. Najczęściej działanie szkół podstawowych i ponadpodstawowych dostatecznie oceniają respondenci z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (39%). Z uwagi na wiek taką ocenę wystawiają przede wszystkim osoby między 35 a 49 rokiem życia (34%) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 27-28 czerwca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.


Szkoły podstawowe i średnie
WDŻ do likwidacji. Jest decyzja MEN co w zamian
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Szkoły podstawowe i średnie
Edukacja obywatelska zastąpi HiT. Jednak pełne zmiany dopiero od 2025 r.
Szkoły podstawowe i średnie
„Rzeczpospolita” udostępnia subskrypcje rp.pl: współpraca na rzecz lepszej edukacji
Szkoły podstawowe i średnie
Będą e-podręczniki. Uczniowie nie będą musieli już dźwigać ciężkich tornistrów
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Szkoły podstawowe i średnie
MEN myśli o wprowadzeniu do szkół „różowych skrzyneczek”