Jak często upijasz się alkoholem, zażywasz narkotyki inne niż marihuana, oglądasz pornografię? - to przykłady pytań z ankiety dla 13-14-letnich dzieci w ramach projektu badawczego zleconego przez MEiN.

Które z poniższych zachowań są według Ciebie niedopuszczalne: wyzywający ubiór, seks przedmałżeński, wspólne mieszkanie pary bez ślubu, manifestowanie orientacji seksualnej w sferze publicznej, podejmowanie zachowań seksualnych w miejscach publicznych - to kolejny przykład z ankiety, która budzi zastrzeżenia dyrektorów szkół i rodziców uczniów.

Ankieta została rozesłana do szkół w ramach rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projektu badawczego realizowanego w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie o nazwie MŁODZIEŻ 4.0. Jego celem ma być zdiagnozowanie "aktualnych tendencji w zachowaniach i wyborach aksjonormatywnych młodych Polaków, tj. osób w wieku 13-25 lat." Ankieta ma być przeprowadzona na reprezentatywnej próbie młodzieży w liczbie 25 tysięcy na terenie całego kraju.

Pytania zawarte w ankietach, zwłaszcza te przeznaczone dla uczniów w wieku 13-14 lat, wywołały kontrowersje i protesty dyrektorów szkół oraz rodziców uczniów. Wiele z pytań dotyczy kwestii światopoglądowych, takich jak stosunek do religii i Kościoła Katolickiego, dopuszczalność aborcji i eutanazji, finansowanie in vitro przez państwo, prawne uregulowanie kwestii bioetycznych, poglądy polityczne i poparcie dla działających partii politycznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o wyjaśnienia w tej sprawie do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Czytaj więcej

Jak często się upijasz i oglądasz porno? RPO pyta o ankietę w podstawówkach

Minister Przemysław Czarnek w odpowiedzi dla RPO stwierdził, że jego resort nie ingerował w zakres badań realizowanych na uczelni, a zapytania ankiety stanowią wyłącznie część przedmiotu zadania i są autorskimi treściami uczelni. - Pełną odpowiedzialność za prowadzone badania naukowe bierze na siebie podmiot realizujący - podkreślił.

Jednocześnie Czarnek poinformował, że do Ministerstwa Edukacji i Nauki nie wpłynęły skargi związane z przeprowadzeniem ankiet w konkretnych szkołach, w tym skargi dotyczące sposobu pozyskiwania zgody rodziców na przeprowadzenie ankiet wśród uczniów w kontekście art. 48 Konstytucji RP, czy też skargi związane z ochroną prywatności i ochroną danych osobowych.