Putin polecił rządowi uproszczenie zasad zatrudniania nieletnich, aby zaradzić niedoborowi siły roboczej w Rosji. Na stronie Kremla pojawiła się lista prezydenckich instrukcji dla rządu, wydanych po wynikach forum „Silne Idee na nowe czasy”. Znalazła się tam m.in. instrukcja dotycząca zniesienia niektórych ograniczeń dotyczących pracy dzieci.

Putin polecił rządowi „promowanie zatrudnienia” i „zachęcanie do zatrudnienia” obywateli w wieku 14–24 lat, którzy kształcą się w pełnym wymiarze godzin. Biorąc po uwagę, że wojsko zmobilizowało mężczyzn od 18 roku życia i starszych, chodzi tu o dzieci w wieku 14-18 lat. W tym celu proponuje się w szczególności zapewnienie ulg pracodawcom zatrudniającym nieletnich do 18 roku życia.

Czytaj więcej

Kreml zawłaszcza majątek Unipera. Niemcy pozwą Rosję

Odrębna instrukcja obliguje rosyjski rząd, by zniósł dotychczasowe ograniczenia w zatrudnianiu studentów uczelni i uczniów szkół zawodowych, jeśli są oni zatrudniani do wytwarzania „produktów high-tech”.

Jak napisała wcześniej agencja Unian, według ekspertów rosyjskich na brak pracowników skarży się 35 proc. rosyjskich przedsiębiorstw – najwięcej od 1996 roku. Co ważne brakuje nie tylko pracowników fizycznych, ale też „mózgów”, czyli menedżerów wysokiego szczebla. To drugie jest też efektem rosyjskiej wojny, ale nie poboru, lecz ucieczki menadżerów z Rosji, właśnie przed wojną.