Ministra edukacji Barbara Nowacka deklaruje, że chce wspierać osoby młode, uczyć je, czym są ich prawa, ale też jakie mają obowiązki. – Dlatego powołuję zespół, który przygotuje ustawę o Rzeczniku Praw Uczniowskich – zapowiedziała podczas konferencji prasowej dodając, że ustawa będzie inspirowana dobrymi praktykami samorządów, bo wiele z nich np. Warszawa, takiego rzecznika już ma. – Zespół, który będzie pracował nad projektem jest bardzo różnorodny. Są w nim eksperci, praktycy, prawnicy, nauczycielki i nauczyciele, z różnych części Polski i z różnymi doświadczeniami – mówiła Nowacka.

RPU nie tylko w ministerstwie, ale też w kuratoriach i szkołach

Powołany właśnie zespół ma wypracować projekt ustawy zakładający trzystopniową instytucję Rzecznika Praw Uczniowskich. Jego pierwszym stopniem będzie działający w MEN Rzecznika Praw Uczniowskich. Drugim będą rzecznicy regionalni z uprawnieniami wizytatora przy Kuratoriach Oświaty we wszystkich województwach. Trzecim – rzecznicy w szkołach.

– Nasz rzecznik przy ministrze będzie głównie edukował i pomagał w rozwiązywaniu problemów oraz tworzeniu lokalnego prawa czyli szkolnych statutów. Będzie wpierał uczniów, uczył o ich prawa i wskazywał obowiązki – mówiła Nowacka dodając, że chce, by pozycja młodych ludzi w szkole się wzmocniła. Szczegóły dotyczące nowej instytucji nie są jeszcze znane. Pierwszy projekt ustawy ma być gotowy w ciągu trzech miesięcy a RPU miałby działać już od września.

Czytaj więcej

Barbara Nowacka: PiS z Suwerenną Polską dokonali gigantycznego skoku na państwo

Obecny podczas konferencji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślał, że w Warszawie od dawna działa taki rzecznik i został on powołany na wniosek organizacji młodzieżowych działających w stolicy. – Nasz rzecznik podjął już ponad 200 interwencji. Nie ma uprawnień kontrolnych, ale nie jest to ważne, bo on ma pomagać rozwiązywać konflikty. Cieszę się, ze nasz przykład może posłużyć do wprowadzenia podobnych rozwiązań w skali całego kraju – mówił Trzaskowski nawiązując do wypowiedzi Barbary Nowackiej mówiące, że pracując nad tym pomysłem opierała się na doświadczeniach warszawskiego samorządu.