NIK zajmie się m.in. kształceniem dzieci cudzoziemców w polskich szkołach, by odpowiedzieć na pytanie czy polski system edukacji zaspokaja potrzeby edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze dzieci cudzoziemców. Izba sprawdzi też czy zmiany w szkolnictwie zawodowym zwiększyły jakość i skuteczność kształcenia zawodowego oraz skontroluje skierowany do uczniów szkół podstawowych program „Laboratoria Przyszłości”.

„Spoglądając na wykaz zaplanowanych na 2023 rok kontroli, można dostrzec kilka obszarów szczególnie istotnych. Agresja rosyjska na naszych ukraińskich sąsiadów, trwająca od 24 lutego 2022 wojna i jej międzynarodowe skutki nie pozostają bez wpływu na naszą sytuację i życie. Dlatego NIK przyjrzy się, jak organy administracji publicznej działały na rzecz przybyłych do Polski uchodźców z Ukrainy, a także jak kształcone są w polskich szkołach dzieci cudzoziemców i jak w jednostkach administracji publicznej obsługiwani są nie tylko obywatele polscy, ale i właśnie cudzoziemcy” – podkreślono w komunikacie Izby.

NIK „ze szczególną uwagą” przyjrzy się sferze, „która w ostatnich latach wywoływała gorące kontrowersje – opiece psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą". 

Czytaj więcej

Edukacja klimatyczna w katowickich szkołach