- W ramach projektu „Akademickie Laboratorium HiTu!” chcemy oddać głos najlepszym z najlepszych, wykładowcom akademickim, i w ten sposób wesprzeć nauczycieli w przygotowaniu metodycznym do realizacji zajęć z przedmiotu historia i teraźniejszość – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Projekt jest realizowany wspólnie z Wydziałem Historii Uniwersytetu Warszawskiego i ma również na celu poszerzenie wiedzy uczestników na temat przemian politycznych, społecznych i kulturalnych na świecie po 1945 roku. To cykl 16 bezpłatnych warsztatów realizowanych w ciągu 8 spotkań – dodaje wiceprezydent.

Czego nauczą się na HiT? 

Tematyka zajęć obejmuje kluczowe zagadnienia z historii najnowszej i wos, obecne w nowej podstawie programowej HiT. Dotyczyć będą nie tylko Polski, ale też i świata – Unii Europejskiej, Bliskiego Wschodu i Chin. Planowane są także wykłady dotyczące praw człowieka i obywatela oraz dobryk praktyk w zakresie nauczania HiT.

Wykłady w ramach „Akademickiego Laboratorium HiTu!” rozpoczynają się 16 września. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem strony: kursy.wcies.edu.pl.

Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Warunkiem zaliczenia zajęć jest 80 proc. obecność na wykładach. 

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot, który wszedł do szkół średnich od września tego roku zastępując Wiedzę o społeczeństwie. Od samego początku wywołał szereg kontrowersji. Problematyczny jest zwłaszcza jeden z podręczników dopuszczonych do nauki przedmiotu, którego autorem jest prof. Wojciech Roszkowski. Zarzucono mu brak obiektywizmu i próbę ideologizowania młodzieży. Wielu nauczycieli zdecydowało, że będzie uczyć bez podręcznika.

Czytaj więcej

Prof. Roszkowski o swym podręczniku do HiT: Sprzedało się 50 tysięcy