Bon 2500 zł na zakup laptop dla nauczyciela. Kto i kiedy dostanie? Wniosek, zasady

W roku szkolnym 2023/2024 nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa do pracy. Którzy nauczyciele będą mogli z niego skorzystać? Jak wziąć udział w programie? W poradniku odpowiadamy na te i inne pytania dotyczące bonu.

Publikacja: 20.09.2023 14:52

Bon 2500 zł na zakup laptop dla nauczyciela. Kto i kiedy dostanie? Wniosek, zasady

Foto: stock.adobe.com

Komu przysługuje bon na laptop/tablet dla nauczyciela

Bon na laptopa przysługuje wszystkim nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Czytaj więcej

Czwartoklasista z laptopem

Zgodnie z zapisami Ustawy  z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli prawo do bonu nie przysługuje natomiast nauczycielowi, który pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia, jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t Karty Nauczyciela (chodzi o zawieszenie po wszczęciu postępowania karnego, złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, aresztowaniu lub pozbawieniu wolności), przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni lub jest urlopowany albo całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

Czy nauczyciel/wychowawca z przedszkola może otrzymać bon na laptopa?

Nie, prawo to przysługuje jedynie nauczycielom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podobnie bon nie przysługuje wykładowcom akademickim.

Ile wyniosą bony na laptopy dla pedagogów?

Wartość jednorazowego bonu na zakup laptopa dla nauczyciela to 2500 zł. Bony będą przyznawane raz na pięć lat. Zakupione dzięki bonowi laptopy nie będą mogły zostać odsprzedane lub darowane komu innemu również w ciągu 5 lat.

Jak złożyć wniosek o bon na laptop dla nauczyciela

System teleinformatyczny do obsługi bonów zapewnić ma Ministerstwo Cyfryzacji. Nie został on jednak jeszcze udostępniony.

„Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki jest w trakcie prac nad systemem teleinformatycznym, przez który będzie można wnioskować o bon na zakup laptopa w ramach ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli” – poinformował resort w odpowiedzi na pytania Serwisu Samorządowego PAP.

Ministerstwo w celu ułatwienia składania wniosków systemie, nad którym prace wciąż trwają, rekomenduje „przekazywanie danych nauczycieli do dyrektorów szkół, a następnie do organów prowadzących szkoły w postaci elektronicznej”. „Następnie organ prowadzący szkołę będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku w ww. systemie teleinformatycznym” – przekazano w komunikacie.

Ministerstwo Edukacji i Nauki ma następnie przekazać dyrektorom szkół plik z danymi nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu na zakup laptopa, co „pomoże zweryfikować poprawność składanych przez nauczycieli wniosków”.

W praktyce nauczyciel uprawniony do skorzystania z bonu będzie składał wniosek do organu prowadzącego szkołę, przy czym może to zrobić za pośrednictwem dyrektora placówki. Uprawniony organ w ciągu 30 dni od otrzymania przez nauczyciela wniosku zobowiązany jest do złożenia kolejnego, zbiorczego wniosku w systemie.

Jakie dane będą potrzebne do złożenia wniosku o bon na zakup laptopa

Ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli reguluje, że w celu realizacji bonu (a także w celach ewidencyjnych, kontrolnych itp.) nauczyciel będzie musiał podać imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej. Przepisy nie narzucają, by miał być to oficjalny, „szkolny” e-mail.

Jaki komputer będzie można kupić za bon dla nauczyciela

Za bon na zakup laptopa dla nauczyciela nie będzie można kupić dowolnego komputera. Będzie on musiał spełniać minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego typu laptop lub laptop przeglądarkowy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie Karty Nauczyciela.

Czytaj więcej

Laptop dla czwartoklasistów od rządu. Kar za zniszczenie nie będzie

Minimalne wymagania określa załącznik do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania.

Laptop dla nauczyciela ma mieć m.in.:

 • wydajność w teście CrossMark - co najmniej 1200 punktów)
 • pamięć RAM lub zunifikowana - co najmniej 8GB
 • pamięć masowa (dysk SSD) - co najmniej 256GB
 • złącza komunikacyjne - co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo)
 • ekran o przekątnej co najmniej 13 cali w rozdzielczości co najmniej FHD

Laptop przeglądarkowy dla nauczyciela ma mieć m.in.:

 • wydajność w teście: WebXPRT - co najmniej 150 punktów lub CrXPRT 2 - co najmniej 110 punktów
 • pamięć RAM lub zunifikowana - co najmniej 8GB
 • pamięć masowa (dysk SSD) - co najmniej 64GB
 • przestrzeń wirtualna - co najmniej 256GB, dostępna przez cały okres użytkowania i w cenie urządzenia
 • złącza komunikacyjne - co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo)
 • czas pracy laptopa przeglądarkowego przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 360 minut
 • ekran o przekątnej co najmniej 13 cali w rozdzielczości co najmniej FHD

Dodatkowo na komputerze powinny być zainstalowane

 • 64-bitowy system operacyjny
 • edytor tekstu z możliwością zapisu plików docx i pdf
 • arkusz kalkulacyjny
 • aplikacja do tworzenia prezentacji
 • przeglądarka internetowa
 • program do obsługi poczty elektronicznej
 • aplikacja do tworzenia i edycji grafiki
 • narzędzia do programowania
 • edytor wideo
 • edytor dźwięku

W praktyce można się spodziewać, że firmy zajmujące się sprzedażą sprzętu komputerowego będą dostosowywać swoją ofertę tak, by było jasne, czy dany laptop spełnia techniczne wymagania, określone w rozporządzeniu. Wymagania te nie są wyśrubowane, podobnie jak warunki dotyczące oprogramowania – spełnia je np. system Windows z pakietem Office.

Czy za bon na zakup laptopa dla nauczyciela można kupić komputer droższy niż 2500 zł

Tak, jednak różnicę będzie musiał dopłacić nauczyciel. Co istotne, przepisy wykluczają możliwość zakupu sprzętu na raty- za pomocą otrzymanego bonu nauczyciel może dokonać płatności jednorazowo.

Czy bon na zakup laptopa dla nauczyciela można wymienić na gotówkę

Zakup laptopa za kwotę niższą, niż wysokość otrzymanego bonu, nie będzie uprawniać nauczyciela do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej z 2500 zł kwoty. Bon nie podlega też wymianie na gotówkę lub inne środki płatnicze.

Co z gwarancją na laptop zakupiony za bon dla nauczyciela

Zakupiony laptop powinien być objęty co najmniej 36-miesięcznym okresem gwarancji producenta. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Polski. Co więcej, ewentualna naprawa powinna być zrealizowana w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia, a w przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie, powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach.

Czytaj więcej

Laptopy dla czwartoklasistów trzeba będzie pokazywać w szkole

Gdzie będzie można kupić laptop za bon dla nauczyciela

Nie każdy laptop w nie każdym sklepie będzie można kupić za bon dla nauczyciela. Bony będą mogły realizować tylko wybrane firmy (sklepy), których lista zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji. W praktyce można się spodziewać, że do akcji przystąpią największe sieci ze sprzętem elektronicznym, o czym będą informować w swoich akcjach reklamowych. Świadczy o tym fakt, że część z nich już informuje o zasadach, jakie będą obowiązywać przy programie bonów dla nauczycieli na zakup laptopów.

Jak będzie można zrealizować bon dla nauczyciela

Płatność za pomocą bonu ma być dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przez wprowadzenie kodu przekazanego nauczycielowi na pocztę e-mail.

Do kiedy będzie można zrealizować bon dla nauczyciela na zakup laptopa

Na realizację bonu nauczyciel ma czas do 31 grudnia 2025 roku. W związku z inflacją można jednak spodziewać się wzrostu cen elektroniki, tymczasem wartość bonu pozostanie taka sama. Nie znaczy to, że bon trzeba zrealizować w pierwszych dniach programu – można poczekać np. na okołoświąteczne promocje.

Komu przysługuje bon na laptop/tablet dla nauczyciela

Bon na laptopa przysługuje wszystkim nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nauczyciele
Profesor polonistyki „dostał” jedynkę za szkolne wypracowanie
Nauczyciele
Likwidacja HiT może uderzyć w nauczycieli. ZNP chce powrotu wiedzy o społeczeństwie
Nauczyciele
Rozmowy o pragmatyce zawodowej nauczycieli. MEN zapowiada powołanie nowego zespołu
Nauczyciele
Nauczyciele i dyrektorzy szkół odpowiedzą na pytania. Czym jest barometr TALIS?
Nauczyciele
Nie tylko Lublin - gdzie nauczyciele dostali już podwyżki?