W 2023 roku Warszawa przeznaczy na wyrównanie dodatków dla wychowawców grup przedszkolnych ponad 4 mln zł (rocznie ponad 13 mln zł). Całość jest finansowana z budżetu miasta. - Budżet warszawskiej oświaty w przyszłym roku szkolnym przekroczy 7 mld zł. To najwyższa pozycja budżetowa miasta. Jedynie nieco ponad 50 proc. tej kwoty zostanie pokryte z rządowej subwencji. Cała reszta wydatków pochodzi w budżetu miasta. Oświata boryka się z coraz większymi brakami kadrowymi, których powodem są między innymi zarobki. Każde dodatkowe środki w oświacie chcemy przeznaczać na wzrost uposażeń nauczycieli i nauczycielek – podkreśla zastępczyni prezydenta Renata Kaznowska.  

Zmiana sposobu finansowania edukacji domowej?

Pieniądze na podwyżki dla nauczycieli miałyby pochodzić z oszczędności, które powstałyby ze zmiany zasad finansowania edukacji domowej. Stołeczny ratusz chce, aby rządowa subwencja oświatowa była w tym wypadku naliczana w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu, a nie na podstawie danych z września roku poprzedzającego.

Czytaj więcej

Rekrutacja do szkół średnich nadal w toku. Szkoły kompletują listy, są jeszcze wolne miejsca