Polskie Towarzystwo Filologczne uruchomiło ogólnopolski adres mailowy szukam.latynisty@ptf.edu.pl, na który mogą zgłaszać się zarówno szkoły, jak i osoby prywatne poszukujące nauczyciela języka łacińskiego. Zapowiada, że będzie pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu szkół z nauczycielami łaciny.

Jest to odpowiedź na podpisane na początku lutego przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka rozporządzenie dotyczące podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowych planów nauczania umożliwiające m.in. naukę łaciny już w szkole podstawowej w klasie VII i VIII. Zmiany wejdą w życie już od nowego roku szkolnego.

Obecnie przedmiot język łaciński i kultura antyczna nauczany jest tylko w szkołach ponadpodstawowych. Od roku szkolnego 2020/2021 może być nauczany na poziomie podstawowym w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum, jako przedmiot do wyboru, obok filozofii, plastyki lub muzyki. Wcześniej mógł być nauczany tylko na poziomie rozszerzonym.

Z danych resortu edukacji wynika, że łacina jest obecnie nauczana w 179 szkołach. W całym kraju uczy się jej 9 tys. uczniów. Zajęcia prowadzone są przez 168 nauczycieli łaciny.

Czytaj więcej

Czarnek: więcej godzin niemieckiego dla mniejszości narodowej