W ankiecie opracowanej przez litewski resort edukacji udział wzięło 375 nauczycieli uczących języka rosyjskiego – poinformował portal Zw.lt. Aż 250 nauczycieli wyraziło chęć zdobycia dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im zmianę nauczanego przedmiotu.

Według ministerstwa, większość nauczycieli języka rosyjskiego chciałaby zdobyć kompetencje w zakresie umiejętności życiowych, pedagogiki specjalnej, niemieckiego, francuskiego, logopedii, litewskiego, angielskiego, etyki, specjalizacji wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Wśród tych, którzy nie chcą się przekwalifikować jest wielu takich, którzy twierdzą, że już mają kwalifikacje do nauki innego przedmiotu.

W Polsce jak na razie nie mówi się o wycofaniu ze szkół języka rosyjskiego. Jest on obecnie wykładany w 2494 placówkach (25 przedszkoli, 1136 szkół podstawowych i 1333 szkoły ponadpodstawowe). Uczy go 2286 rusycystów.

– O tym, jakie języki obce nowożytne są nauczane w przedszkolach i szkołach (jako pierwszy i jako drugi język obcy), decyduje dyrektor szkoły. MEiN nie zamierza ingerować w decyzje, które powinny być podejmowane lokalnie, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i kadrowych – tłumaczy w odpowiedzi na pytania Rp.pl Adrianna Całus-Polak, rzeczniczka resortu edukacji i nauki.

Czytaj więcej

Coraz mniej szkół z nauczaniem języka rosyjskiego