Egzamin ósmoklasisty. Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty 2024 - język polski. Podczas egzaminu uczniowie muszą wykazać się znajomością lektur, które czytali od czwartej do ósmej klasy szkoły podstawowej. Ich znajomość może okazać się kluczowa.

Aktualizacja: 14.05.2024 10:24 Publikacja: 10.05.2024 12:00

Uczniowie przed egzaminem ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 21 im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wie

Uczniowie przed egzaminem ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 21 im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wielkopolskim

Foto: PAP/Lech Muszyński

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w terminie od 14 do 16 maja. 14 maja odbędzie się egzamin z języka polskiego, który rozpocznie się o godzinie 09:00 i potrwa 120 minut. Dodatkowy termin egzaminu został zaplanowany na 10 czerwca dla tych uczniów, którzy z różnych przyczyn, w tym zdrowotnych, nie mogli go pisać w maju. Wyniki uczniowie poznają 3 lipca.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Ogólne wymagania egzaminacyjne

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki określono ogólne i szczegółowe wymagania egzaminacyjne. Obejmują one następujące moduły:

Kształcenie literackie i kulturowe (wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury, znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii, rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami, kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej, oraz poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli - zwłaszcza w klasach VII i VIII).

Kształcenie językowe (rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej, poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi, kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej).

Czytaj więcej

Egzamin ósmoklasisty. CKE publikuje najważniejsze informacje

Tworzenie wypowiedzi (rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych., rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu, poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania, oraz rozpoznawanie manipulacji językowej oraz rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób literackich).

Samokształcenie (rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości, rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania oraz rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy).

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego: Lista lektur obowiązkowych

Podczas egzaminu uczniowie muszą wykazać się znajomością lektur, które czytali od czwartej do ósmej klasy szkoły podstawowej. Ich znajomość może okazać się kluczowa przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych, jak i otwartych, gdzie zdający muszą napisać dłuższą formę wypowiedzi – na przykład rozprawkę lub opowiadanie.

Lista lektur, przygotowana przez CKE, których znajomość będzie sprawdzana w zadaniach egzaminacyjnych:

 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna
 • Aleksander Fredro, Zemsta
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość)
 • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
 • Juliusz Słowacki, Balladyna
 • wiersze wybranych poetów.

Podczas pisania egzaminu można również odwołać się do lektur obowiązkowych z podstawy programowej, ale nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych:

 • wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego
 • wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie Adama Mickiewicza
 • Ignacy Krasicki, Żona modna
 • Sławomir Mrożek, Artysta
 • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
 • Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Czytaj więcej

Egzamin ósmoklasisty będzie łatwiejszy. Ale całkowitej jego likwidacji MEN nie planuje

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w terminie od 14 do 16 maja. 14 maja odbędzie się egzamin z języka polskiego, który rozpocznie się o godzinie 09:00 i potrwa 120 minut. Dodatkowy termin egzaminu został zaplanowany na 10 czerwca dla tych uczniów, którzy z różnych przyczyn, w tym zdrowotnych, nie mogli go pisać w maju. Wyniki uczniowie poznają 3 lipca.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty zamiast egzaminu wstępnego. Co warto wiedzieć?
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty. Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty. CKE publikuje najważniejsze informacje
Matura i egzamin ósmoklasisty
W czwartek matura z języków obcych. Większość maturzystów wybrała język angielski
Matura i egzamin ósmoklasisty
Ćwiek-Świdecka: Egzaminy maturalne powinny odbywać się poza szkołami