Matura 2024 w liczbach. Oto co czeka zdających egzamin dojrzałości

Przed nami maraton maturalny. W ramach matury 2024 zostanie przeprowadzonych około 556 885 egzaminów w części ustnej oraz około 1 405 725 egzaminów w części pisemnej (dane CKE).

Aktualizacja: 07.05.2024 11:34 Publikacja: 04.05.2024 09:42

Matura 2024 w liczbach. Oto co czeka zdających egzamin dojrzałości

Foto: Adobe Stock

Rp.pl opublikuje w tym roku arkusze maturalne wraz z odpowiedziami z języka polskiego i matematyki. Odpowiedzi dostarczą najlepsi specjaliści z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Matura 2024 w Formule 2023

Przystąpienie do egzaminu maturalnego w Formule 2023 zadeklarowali uczniowie: IV klasy liceum ogólnokształcącego, V klasy technikum, II klasy branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej oraz osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych – ogółem ok. 263 000 osób, które przystąpią do ok. 527 900 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 301 200 egzaminów w części pisemnej.

Matura 2024 — kiedy język polski i matematyka? Terminy wszystkich egzaminów

Do egzaminów w tej Formule przystąpią również absolwenci 4-letnich liceów z roku 2023 oraz ci absolwenci, którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu po raz pierwszy, przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłym roku, przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lud) przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik ( to ok. 1 000 egzaminów w części ustnej oraz ok. 26 900 egzaminów w części pisemnej).

Maturę będą zdawali również uczniowie z Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. To łącznie 268 osób, które przystąpią do ok. 550 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 300 egzaminów w części pisemnej.

Czytaj więcej

Wyniki matur: gdzie i kiedy? Podajemy najważniejsze informacje

Matura 2024 w Formule 2023

W przypadku Formuły 2015 do egzaminu maturalnego przystąpią absolwenci między innymi 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, szkoły artystycznej, branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum oraz innych typów szkół z lat ubiegłych -do roku 2023 włącznie. W tej Formule zostanie przeprowadzonych ok. 27 400 egzaminów w części ustnej oraz ok. 76 000 egzaminów w części pisemnej. Tylko 7 uczniów – obywateli Ukrainy przystąpi do egzaminu dojrzałości w Formule 2015 (łącznie 15 egzaminów w części ustnej oraz ok. 35 egzaminów w części pisemnej).

W 2024 r. każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów rocznika 2024 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym w Formule 2023 to:

  1. język angielski – 183 688 osób (tj. 69,8% absolwentów 2024 r.11)
  2. matematyka – 72 614 osób (tj. 27,6% absolwentów 2024 r.)
  3. geografia – 61 788 osób (tj. 23,5% absolwentów 2024 r.)
  4. język polski – 52 751 osób (tj. 20,1% absolwentów 2024 r.)
  5. biologia – 43 476 osób (tj. 16,5% absolwentów 2024 r.)
  6. chemia – 21 485 osób (tj. 8,2% absolwentów 2024 r.)
  7. wiedza o społeczeństwie – 16 010 osób (tj. 6,1% absolwentów 2024 r.)
  8. historia – 15 533 osoby (tj. 5,9% absolwentów 2024 r.)
  9. fizyka – 15 474 osoby (tj. 5,9% absolwentów 2024 r.)
  10. informatyka – 9 568 osób (tj. 3,6% absolwentów 2024 r.).

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2024 r. (w terminie głównym, w obu formułach) Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 596 różnego rodzaju arkuszy oraz 112 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki), w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz do potrzeb zdających – obywateli Ukrainy.

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Czytaj więcej

Brak progu, wymóg 30%, a może więcej? Na ile trzeba napisać maturę w 2024, by zdać?

Rp.pl opublikuje w tym roku arkusze maturalne wraz z odpowiedziami z języka polskiego i matematyki. Odpowiedzi dostarczą najlepsi specjaliści z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Matura 2024 w Formule 2023

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Matura i egzamin ósmoklasisty
Uczniowie szybciej poznają informatory egzaminacyjne. Ma to związek ze zmianami podstaw programowych
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty. Informacje o egzaminie z języka polskiego
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty zamiast egzaminu wstępnego. Co warto wiedzieć?
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty. Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty. CKE publikuje najważniejsze informacje
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą