Warszawski Uniwersytet Medyczny nie wybierze rektora 23 kwietnia

Zaplanowane na 23 kwietnia wybory Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego się nie odbędą.

Publikacja: 22.04.2024 14:42

Prof. Zbigniew Gaciong

Prof. Zbigniew Gaciong

Foto: Michał Teperek, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Jest to wynikiem nałożenia na prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską przez rektora prof. Zbigniewa Gacionga kary dyscyplinarnej za zachowania o znamionach mobbingu, co uniemożliwia jej kandydowanie. Z kandydowania jednocześnie zrezygnował dotychczasowy rektor, prof. Gaciong. Zrobił to, aby nie być posądzanym, że chciał wyeliminować swoją kontrkandydatkę.

Warszawski Uniwersytet Medyczny: Spór między rektorem a kandydatką na rektora

Prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska w wydanym oświadczeniu stwierdziła, że kara została nałożona niezgodnie z procedurami, a ona odwoła się do sądu i do czasu rozstrzygnięcia sprawy jest osobą niekaraną i może dalej kandydować.

Czytaj więcej

Sytuacja bez precedensu. Brak kandydatów na rektora WUM

Specjalne oświadczenie wydał w tej sprawie rektor WUM pisząc: "upomnienie, które nałożyłem na Panią Profesor Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską, jest karą dyscyplinarną w pełni uzasadnioną w świetle zachowań, które zostały przypisane Pani Profesor przez komisję antymobbingową oraz potwierdzone w ekspertyzie prawnej ogólnopolskiego zespołu ekspertów. Brak nałożenia kary za zachowania o znamionach mobbingu, których dopuściła się Pani Profesor, stanowiłby niedopuszczalne zaniechanie w świetle obowiązujących przepisów prawa, zasad obowiązujących na Uczelni oraz moralnych obowiązków środowiska akademickiego. Kara została nałożona przy zachowaniu wszelkich niezbędnych wymogów formalnych, co potwierdzili świadkowie czynności. Pani Profesor Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska świadomie i dobrowolnie zrezygnowała z prawa do złożenia wyjaśnień. Taka rezygnacja jest dopuszczalna z punktu widzenia prawnego, ale nie wpływa na skuteczność nałożenia kary”.

Upomnienie, które nałożyłem na Panią Profesor Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską, jest karą dyscyplinarną w pełni uzasadnioną w świetle zachowań, które zostały przypisane Pani Profesor przez komisję antymobbingową oraz potwierdzone w ekspertyzie prawnej ogólnopolskiego zespołu ekspertów

Fragment oświadczenia prof. Zbigniewa Gacionga, rektora WUM

Według rektora kara jest skuteczna i wykonalna z chwilą jej nałożenia i wywołuje szereg skutków z mocy prawa. Z chwilą nałożenia kary profesor Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska utraciła możliwość ubiegania się o stanowisko rektora. Oznacza to, że obecnie nie ma żadnego kandydata w wyborach rektora, wobec czego wtorkowe głosowanie elektorów nie odbędzie się.

Ministerstwo Zdrowia poleciło wstrzymanie wyborów rektora WUM

Rektor zaapelował o powstrzymanie się od rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat stanu prawnego obowiązującego na WUM, które wprowadzają w błąd i powodują niepokój członków społeczności akademickiej. Nic dziwnego — oświadczenia zaczęły wydawać obie strony. Część środowiska opowiada się po stronie prof. Cudnoch-Jędrzejewskiej, część po stronie rektora, który dodatkowo dysponuje opinią prawną kilku profesorów prawa zgadzających się z jego stanowiskiem.

Sprawą zainteresowało się Ministerstwo Zdrowia polecając wstrzymanie wyborów do czasu, aż zapozna się z całą sytuacją i wypowie na ten temat. Potrwać może to około tygodnia.

Wydaje się, że tym, czego potrzebuje teraz WUM jest najbardziej uspokojenie nastrojów i czas, aby spokojnie doprowadzić do zakończenia tej batalii tak, aby nie pozostawiła ona trwałych podziałów i ruin na największej polskiej uczelni medycznej.

Jest to wynikiem nałożenia na prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską przez rektora prof. Zbigniewa Gacionga kary dyscyplinarnej za zachowania o znamionach mobbingu, co uniemożliwia jej kandydowanie. Z kandydowania jednocześnie zrezygnował dotychczasowy rektor, prof. Gaciong. Zrobił to, aby nie być posądzanym, że chciał wyeliminować swoją kontrkandydatkę.

Warszawski Uniwersytet Medyczny: Spór między rektorem a kandydatką na rektora

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Edukacja
Klucz odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z Chemii z Wydziałem Chemii UJ 2024
Edukacja
Próbna Matura z Chemii z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 2024
Edukacja
Sondaż: Co o rezygnacji z obowiązkowych prac domowych myślą Polacy?
Edukacja
Koniec obowiązkowych prac domowych. Prezes ZNP mówi: Za szybko
Edukacja
Olimpiada z chemii przepustką do dobrego liceum? MEN nie mówi „nie”