Tak wynika z polityki naukowej państwa, przyjętej przez Radę Ministrów na ostatnim posiedzeniu.

Komitet Polityki Naukowej, podsumowując swoją kadencję, apelował, by ten strategiczny dokument wreszcie opublikować. Podkreślał też, że płace młodych pracowników nauki są skandalicznie niskie – wynoszą ok. 2,7 tys. zł netto.

Czytaj więcej

Uczelnie blokują doktorom awans wbrew prawu