Sąd: nawet matka się tego nie dowie o swojej córce

Wniosek o przeniesienie małoletniej uczennicy do innej klasy to jej prywatna sprawa – ocenił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, oddalając skargę na bezczynność dyrektora szkoły.

Publikacja: 15.07.2022 08:21

Sąd: nawet matka się tego nie dowie o swojej córce

Foto: Adobe Stock

Matka uczennicy wystąpiła do tegoż dyrektora o udostępnienie jej – na podstawie przepisów o informacji publicznej – odpisu petycji grupy rodziców o przeniesienie córki do innej szkoły, a przynajmniej do innej klasy. Zależało jej również na protokole z posiedzenia rady pedagogicznej w sprawie nagany dla dziewczynki. A także na notatkach służbowych nauczycieli, sporządzanych w związku z wpisywanymi do dziennika uwagami o zachowywaniu się uczennicy.

Wnioskodawczyni twierdziła, że zakres żądanej informacji jest ściśle związany z pracą szkoły. Wprawdzie ona sama nie zna treści uwag na zachowanie jej córki, lecz według niej nauczyciele wpisujący je do dziennika powinni je uzasadnić. Brak uzasadnienia powoduje, że nagany mogą być nadużywane dla arbitralnego karania ucznia – oceniła matka.

Poza udostępnieniem protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej w sprawie nagany dyrektor szkoły odmówił przekazania żądanych informacji. Jego zdaniem ich zakres nie dotyczy spraw publicznych. Wnioskodawczyni, która podtrzymywała swoje stanowisko, złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na bezczynność organu wraz z wnioskiem o zobowiązanie dyrektora szkoły do udostępnienia żądanej informacji. Ale to jemu sąd przyznał rację i oddalił skargę.

Sąd podzielił stanowisko dyrektora szkoły, że żądanie wydania dokumentów dziecka, czy też kart jego ocen nie podlega pod przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej – powiedziała sędzia sprawozdawca Joanna Wojciechowska, uzasadniając motywy wyroku.

– Rodzice mają nieograniczony, zagwarantowany prawnie, dostęp do dokumentów dziecka – ucznia szkoły podstawowej. Ich prawo do informacji o wymaganiach edukacyjnych, programie nauczania, zachowaniu dziecka czy przyczynach trudności w nauce określają statuty szkół, w których zostały m.in. określone prawa i obowiązki rodziców.

Informacją publiczną są też tylko dokumenty urzędowe. Dokumenty prywatne nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej – stwierdził WSA. A takim dokumentem jest niewątpliwie wniosek o przeniesienie uczennicy do innej klasy czy szkoły. Prawidłowo więc powiadomiono o tym wnioskodawczynię pismem informacyjnym.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SAB/Sz 106/22

Matka uczennicy wystąpiła do tegoż dyrektora o udostępnienie jej – na podstawie przepisów o informacji publicznej – odpisu petycji grupy rodziców o przeniesienie córki do innej szkoły, a przynajmniej do innej klasy. Zależało jej również na protokole z posiedzenia rady pedagogicznej w sprawie nagany dla dziewczynki. A także na notatkach służbowych nauczycieli, sporządzanych w związku z wpisywanymi do dziennika uwagami o zachowywaniu się uczennicy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja
Warszawa: Studenci mogą starać się o stypendia im. Jana Pawła II
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Edukacja
Na Florydzie uczniowie nie poznają całych dzieł Szekspira. Chodzi o seks
Edukacja
Dr Zofia Sawicka: Wielki potencjał wspólnych badań
Edukacja
Kierunek lekarski najpopularniejszy na KUL. Wielu chętnych na jedno miejsce
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Edukacja
Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej