Zainteresowanie niektórymi kierunkami nie zmienia się od lat

Informatyka, psychologia, zarządzanie, prawo oraz kierunek lekarski, a także ekonomia, budownictwo, finanse i rachunkowość, filologia angielska oraz logistyka – z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że te kierunki cieszyły się największym powodzeniem podczas rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023.

Publikacja: 29.05.2023 09:00

Zainteresowanie niektórymi kierunkami nie zmienia się od lat

Foto: Adobe Stock

Listę przygotowano na podstawie liczby zgłoszeń kandydatów na dany kierunek. Jak podkreślają władze uczelni, w tym roku sytuacja może wyglądać podobnie, gdyż te kierunki od lat cieszą się niesłabnącą popularnością.

– Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce (a nie ogólną liczbę zgłoszeń kandydatów – red.), najbardziej obleganymi kierunkami były: koreanistyka (25 osób na miejsce), informatyka społeczna (24,8), orientalistyka-koreanistyka (24), zielone technologie (22), filologia koreańska (17,7). Dużą popularnością cieszyły się także: informatyka i systemy inteligentne, inżynieria internetu rzeczy, zarządzanie i prawo w biznesie, komunikacja wizerunkowa, sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence, mechanika i projektowanie maszyn – informuje resort edukacji.

Filologie, psychologia i prawo na uniwersytetach

W zeszłym roku największym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce) cieszyły się: lingwistyka stosowana, profil angielski z hiszpańskim, lingwistyka stosowana, profil angielski z niemieckim, kryminologia, biologia ze specjalnością: biologia medyczna, administracja i zarządzanie publiczne, psychologia. Z kolei według liczby rejestracji najchętniej wybierano: psychologię, prawo, kryminologię, anglistykę, finanse i rachunkowość, informatykę, zarządzanie. – One od lat cieszą się powodzeniem. Jest to bowiem oferta o określonej renomie, wzbudzająca zaufanie kandydatów. Pomimo pogłębiającego się niżu demograficznego, trudnej sytuacji postpandemicznej, zwiększenia ruchów migracyjnych młodzieży, widocznego spadku zainteresowania kształceniem na studiach II stopnia wyniki ubiegłorocznej rekrutacji kandydatów na studia na UMCS były satysfakcjonujące – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy, dyrektor centrum prasowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uczelnia, reagując na zmieniające się trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, co roku proponuje nowe kierunki studiów. Wśród nich są m.in.: geoarcheologia, inżynieria światłowodowa, bezpieczeństwo radiacyjne, geowizualizacja historyczna i archeologiczna, rozwój zasobów ludzkich, migracje i mobilność czy kreatywność i projektowanie społeczne.

Z kolei na Uniwersytecie Zielonogórskim popularne były architektura, filologia angielska, prawo, psychologia, kierunek lekarski i pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz resocjalizacja z kryminologią.

Psychologia okazała się numerem jeden, zarówno rok temu, jak i w poprzednich latach, na Uniwersytecie Szczecińskim. Biorąc pod uwagę liczbę osób na dany kierunek, prym wiodły też: prawo, filologia angielska, filologia germańska z dodatkowym językiem obcym, filologia norweska, komunikacja i psychologia w biznesie, finanse i rachunkowość, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia hiszpańska, Global Communication (w j. ang.), kognitywistyka komunikacji, optyka okularowa, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, menedżer instytucji publicznych i public relations. – Zakładamy, że nasz ranking najbardziej popularnych kierunków i tym razem będzie podobny do ubiegłego roku – mówi Agnieszka Lizak, rzeczniczka prasowa, kierownik biura komunikacji, Uniwersytet Szczeciński. Uczelnia proponuje w tym roku kandydatom ponad 90 kierunków, w tym dziesięć nowości, m.in. Business Intelligence w gospodarce, kosmologię czy studia anglistyczno-slawistyczne.

Najpopularniejszymi kierunkami studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich wg liczby zapisów w I turze rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim były: psychologia, zarządzanie, ekonomia; finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, filologia angielska – językoznawstwo oraz filologia angielska – literatura i kultura, prawo. – Z kolei wg liczby kandydatów na jedno miejsce w I turze rekrutacji najchętniej wybierano: orientalistykę – koreanistykę, orientalistykę – japonistykę, filologię angielską – językoznawstwo, filologię angielską – literaturę i kulturę, orientalistykę – sinologię oraz psychologię. – W rekrutacji 2022/2023, w porównaniu z 2021/2022, odnotowaliśmy wzrost liczby zapisów i przyjęć na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich, natomiast zmniejszyła się liczba rejestracji i przyjęć na studiach II stopnia – mówi dr Anna Modzelewska, rzecznik prasowy, kierownik biura prasowego, Uniwersytet Warszawski.

W ubiegłym roku podczas zapisów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim najpopularniejszym kierunkiem była psychologia, a także zarządzanie, prawo, ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Z kolei najwięcej osób na jedno miejsce ubiegało się o przyjęcie na: kryminologię (prawie 13 osób), informatykę – profil ogólnoakademicki, psychologię, administrację i produkcję form audiowizualnych.

Psychologia – po polsku, po angielsku, psychologia i informatyka, psychologia dla magistrów i licencjatów, od lat niezmiennie cieszy się powodzeniem także na Uniwersytecie SWPS. W ubiegłym roku duże zainteresowanie zarejestrowano także na filologii angielskiej, studiach azjatyckich, zarządzaniu i przywództwie, prawie oraz dziennikarstwie. Limit miejsc został też szybko wyczerpany na kierunku School of Form.

Informatyka na politechnikach

Najpopularniejszymi kierunkami w ubiegłorocznej rekrutacji na Politechnice Wrocławskiej były: informatyka stosowana w języku angielskim i polskim. O jedno miejsce starało się tam odpowiednio 15 i 10 osób. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także automatyka i robotyka oraz cyberbezpieczeństwo, gdzie na jedno miejsce przypadło 7 kandydatów.

– Popularność kierunków informatycznych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, trwa u nas niezmiennie od kilku lat. Na ten moment nie przewidujemy, by to się zmieniło. Wielu młodych ludzi wiąże swoją przyszłość z informatyką i nowymi technologiami, a firmy z branży IT cały czas poszukują nowych dobrze wykształconych pracowników. Podobnie jest z cyberbezpieczeństwem. Od momentu wprowadzenia tego kierunku jest on cały czas w grupie najbardziej obleganych, a jego absolwenci nie mają problemu z zatrudnieniem. Wielu z nich pracę podejmuje już w trakcie studiów – mówi Andrzej Charytoniuk z działu informacji i promocji Politechniki Wrocławskiej. Uczelnia w tym roku przygotowała prawie 8 tys. miejsc i 74 kierunki, w tym dziewięć w języku angielskim. Oferta wzbogaciła się o osiem nowych propozycji. To inżynieria materiałowa, geologia stosowana, inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych, Medical Informatics, elektronika i fotonika, matematyka, matematyka i analiza danych oraz Urban Mining – inżynieria recyklingu.

Na Politechnice Łódzkiej od kilku lat hitem rekrutacji także są kierunki związane z informatyką. W ścisłej czołówce utrzymują się też kierunki, których absolwenci są oczekiwani przez przemysł 4.0., takie jak automatyka i robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, automatyka i sterowanie robotów.

– Strzałem w dziesiątkę były też: aktuariat i analiza finansowa, kształcące specjalistów w dziedzinie ubezpieczeń i finansów sprawnie poruszających się w obszarze informatyki, oraz anglojęzyczny Mathematical Methods in Data Analysis, którego program powstał w konsultacji z firmami potrzebującymi pracowników o takich właśnie kompetencjach – mówi dr inż. Ewa Chojnacka, rzeczniczka prasowa Politechniki Łódzkiej. Zdaniem władz uczelni w tym roku można się spodziewać, że będzie podobnie, choć uczelnia zmieniła przebieg rekrutacji i to może wpłynąć na wyniki naboru. – To będzie pierwsza rekrutacja, w której kwalifikacja będzie przeprowadzona przed złożeniem dokumentów przez kandydata. Sprawdzi on, czy został zakwalifikowany na wybrany kierunek, czy też znalazł się na liście rezerwowej. Sam wybierze kierunek spośród tych, na które został przyjęty. W ten sposób zwolni miejsce dla chętnych na pozostałych kierunkach – wyjaśnia dr inż. Joanna Ochelska-Mierzejewska, pełnomocnik ds. rekrutacji.

Akademia Leona Koźmińskiego zanotowała największe zainteresowanie maturzystów kierunkami, które uwzględniają aspekt sztucznej inteligencji, kierunkami psychologicznymi, zarządzaniem i studiami prawniczymi.

Listę przygotowano na podstawie liczby zgłoszeń kandydatów na dany kierunek. Jak podkreślają władze uczelni, w tym roku sytuacja może wyglądać podobnie, gdyż te kierunki od lat cieszą się niesłabnącą popularnością.

– Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce (a nie ogólną liczbę zgłoszeń kandydatów – red.), najbardziej obleganymi kierunkami były: koreanistyka (25 osób na miejsce), informatyka społeczna (24,8), orientalistyka-koreanistyka (24), zielone technologie (22), filologia koreańska (17,7). Dużą popularnością cieszyły się także: informatyka i systemy inteligentne, inżynieria internetu rzeczy, zarządzanie i prawo w biznesie, komunikacja wizerunkowa, sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence, mechanika i projektowanie maszyn – informuje resort edukacji.

Pozostało 90% artykułu
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Uczelnie wyższe
Warto uczyć się chemii. Bez niej nie byłoby smartfonów
Uczelnie wyższe
Rektorzy o swoich uczelniach
Uczelnie wyższe
Ważą się losy nowych kierunków medycznych. Czy studenci trafią na bruk
Uczelnie wyższe
Ruszają kontrole kierunków lekarskich. MNiSW nie wyklucza zamknięcia części z nich