Studenci medycyny nauczą się, dlaczego w trakcie terapii ważne jest odżywianie

Nie tylko terapie, zabiegi czy leki są ważne w trakcie terapii. Odpowiednia dieta jest także leczeniem, dlatego na uczelniach medycznych pojawia się nowy przedmiot – leczenie medyczne.

Publikacja: 25.11.2022 19:32

Im lepszy stan pacjenta, tym łatwiejsze jest leczenie

Im lepszy stan pacjenta, tym łatwiejsze jest leczenie

Foto: Adobe Stock

- Prawidłowy stan odżywienia jest podstawą dobrego funkcjonowania pacjenta, jego szybkiego powrotu do zdrowia, zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób wewnątrzszpitalnych, krótszej rekonwalescencji oraz hospitalizacji –tłumaczy dr hab. Andrea Horvath, pełnomocnik rektora ds. programów kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stołeczna uczelnia jako pierwsza w Polsce dwa lata temu wdrożyła akademicki program żywieniowy. Zbiera on wiele pozytywnych opinii, czego dowodzą wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej w tym roku wśród 124 studentów WUM, uczestników zajęć. Aż 97 proc. ankietowanych zadeklarowało, że poszerzyły one ich wiedzę, 87 proc. oceniło organizację jako bardzo dobrą, a według 67 proc. na studiach powinno być więcej tego rodzaju zajęć. Aktualnie są one prowadzone w kilku klinikach WUM.

Z kolei na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, największej uczelni medycznej w kraju, która rok temu przystąpiła do programu, edukację w tym obszarze od początku wprowadzono na wszystkich pięciu wydziałach. – Jesteśmy dumni z tego, że jako pierwsza medyczna uczelnia w Polsce postawiliśmy na kompleksowe i holistyczne podejście do edukacji studentów w zakresie żywienia. Jeśli wiedzę na ten temat będzie posiadać zarówno lekarz, pielęgniarka, jak i farmaceuta, to mamy pewność, że pacjent otrzyma właściwe wsparcie żywieniowe na każdym etapie leczenia, co przyniesie najlepsze efekty – mówi prof. Jerzy Stojko, prorektor do spraw studiów i studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W pierwszym roku akademickim (2021/2022) na ŚUM zrealizowano w sumie 1266 godzin dydaktycznych zajęć, które zostały poprowadzone przez 45 wykładowców, a udział wzięło w nich 3644 studentów.

Jak dobrze karmić chorych?

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie dołączyły w tym roku akademickim do grona uczelni w Polsce, których studenci mają obowiązkowe zajęcia z leczenia żywieniowego.

- Edukacja w tym obszarze wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska medycznego i pacjentów. Większości medyków brakuje wiedzy, jak prowadzić opiekę żywieniową, a 80 proc. pacjentów nie otrzymuje zalecanego im leczenia żywieniowego – mówi Izabela Filc-Redlińska, z fundacji Nutricia, inicjatora programu.

Młodzi medycy, którzy zaliczą sylabus z leczenia żywieniowego, będą potrafili dokonać oceny stanu odżywienia pacjenta, zainicjować interwencję żywieniową, np. zakwalifikować chorego do żywienia dojelitowego czy obsłużyć PEGa (gastrostomię umożliwiającą podanie pokarmu do żołądka).

- To ważne i potrzebne umiejętności biorąc pod uwagę, że ponad 30 proc. pacjentów w Polsce jest niedożywionych już podczas przyjęcia do szpitala, a ten stan pogłębia się u dalszych 20-30 proc. w trakcie hospitalizacji. Dodatkowo, aż 80 proc. pacjentów nie otrzymuje zalecanego im leczenia żywieniowego, co ma negatywny wpływ na wyniki zastosowanej u nich terapii – mówi Izabela Filc-Redlińska.

Właściwego leczenia żywieniowego potrzebują m.in. chorzy onkologiczni, neurologiczni (np. po udarze mózgu), z chorobami układu pokarmowego czy niewydolnością nerek.

Zajęcia metodą warsztatową

Pracownie, w których prowadzone są zajęcia, w ramach udziału w programie zostają wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny np. fantomy do nauki żywienia dojelitowego imitujące osobę dorosłą i dziecko (studenci uczą się na nich zakładania sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii), profesjonalny analizator składu ciała czy symulator odczuć starczych. – Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem fantomów pozwolą studentom ćwiczyć wdrażanie różnych metod podaży żywienia dojelitowego. Jestem przekonany, że warsztatowa forma nie tylko uatrakcyjni ich przebieg, ale przede wszystkim podniesie poziom merytoryczny. A to zwiększa szanse, że opieka żywieniowa rzeczywiście stanie się integralnym elementem opieki zdrowotnej, na czym najbardziej nam zależy – mówi prof. Przemysław Matras, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, z Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego SPSK4 Lublin, Kierownik Zakładu Żywienia Klinicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie, na której to uczelni program rusza w tym roku.

Czytaj więcej

Prof. Małecki: otwarcie się na studentów medycyny z Ukrainy to także zobowiązanie o charakterze moralnym

- Prawidłowy stan odżywienia jest podstawą dobrego funkcjonowania pacjenta, jego szybkiego powrotu do zdrowia, zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób wewnątrzszpitalnych, krótszej rekonwalescencji oraz hospitalizacji –tłumaczy dr hab. Andrea Horvath, pełnomocnik rektora ds. programów kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stołeczna uczelnia jako pierwsza w Polsce dwa lata temu wdrożyła akademicki program żywieniowy. Zbiera on wiele pozytywnych opinii, czego dowodzą wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej w tym roku wśród 124 studentów WUM, uczestników zajęć. Aż 97 proc. ankietowanych zadeklarowało, że poszerzyły one ich wiedzę, 87 proc. oceniło organizację jako bardzo dobrą, a według 67 proc. na studiach powinno być więcej tego rodzaju zajęć. Aktualnie są one prowadzone w kilku klinikach WUM.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Uczelnie wyższe
Warto uczyć się chemii. Bez niej nie byłoby smartfonów
Uczelnie wyższe
Rektorzy o swoich uczelniach
Uczelnie wyższe
Ważą się losy nowych kierunków medycznych. Czy studenci trafią na bruk
Uczelnie wyższe
Ruszają kontrole kierunków lekarskich. MNiSW nie wyklucza zamknięcia części z nich