Po co w ogóle inwestować w szkolenia językowe dla biznesu?

Nauka języka funkcjonuje w firmach od wielu lat, a w dzisiejszych czasach jest niemal nieodzowna. Na obecnym, globalnym rynku umiejętności językowe mają szczególne znaczenie, nic dziwnego więc, że kursy językowe dla pracowników właściwie stały się standardem. Stawiają na nią nie tylko firmy, w których języki obce są rzeczywiście potrzebne, ale też takie, w których działalność wpisany jest tylko język ojczysty. Jakie korzyści daje takie podejście?

-  Zrozumienie i komunikacja w różnych językach pozwala firmom dotrzeć do nowych rynków i klientów na całym świecie. Inwestowanie w naukę języków umożliwia organizacjom globalizować swoją działalność i zwiększać swoją obecność na międzynarodowym rynku.

-  Firmy często działają na wielu rynkach międzynarodowych i mają zespoły pracowników z różnych krajów. Zrozumienie języków obcych ułatwia komunikację wewnętrzną, współpracę międzydziałową i zarządzanie projektami na międzynarodową skalę.

-  Zrozumienie języka klienta lub partnera biznesowego jest kluczowe dla budowania trwałych relacji i zaufania. Komunikacja w języku ojczystym klienta może pomóc w lepszym zrozumieniu jego potrzeb i preferencji. Poza tym nie zawsze klienci są chętni, by prowadzić rozmowy w obcym dla siebie języku.

- Firmy, które oferują programy szkoleniowe z nauki języków dla swoich pracowników, są atrakcyjniejsze dla potencjalnych kandydatów. Pracownicy z umiejętnościami językowymi mogą również bardziej efektywnie działać na międzynarodowych rynkach, co przyczynia się do konkurencyjności firmy.

- Organizacje inwestują również w naukę języków w celu zapewnienia właściwej prezencji na rynkach zagranicznych. Pracownicy, którzy znają języki, poza obsługą klientów zagranicznych, mogą przy okazji czuwać nad tym, czy dostarczone tłumaczenia opisów produktów, usług i materiałów marketingowych na różne języki są prawidłowe. To pozwala dostosować ofertę do lokalnych rynków i kultur oraz uniknąć błędów, które mogłyby zniechęcić klientów do współpracy.

- Zrozumienie kultury i zwyczajów innych krajów jest kluczowe, aby uniknąć potencjalnych faux pas lub niezręczności a nawet konfliktów wynikających z braku uszanowania czyichś przekonań, zwyczajów czy tradycji. Takie sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy i zniweczyć szansę na rozwój na danym rynku.

- W niektórych branżach, takich jak finanse lub prawo, znajomość języka jest niezbędna do przestrzegania przepisów i regulacji obowiązujących w danym kraju. Inwestowanie w naukę języków może również promować różnorodność i inkluzywność w firmie, umożliwiając wszystkim pracownikom pełne uczestnictwo w życiu firmy. Ponadto zmniejsza to ryzyko nieporozumień oraz błędów komunikacyjnych podczas pracy. 

Właśnie ze względu na te możliwości, z kursów językowych dla pracowników korzysta tak wiele firm. To się zwyczajnie opłaca - jedynym warunkiem jest dobre prowadzenie projektu językowego, co niestety nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. 

Co może zatem pójść nie tak?

Wydawałoby się, że szkolenia językowe dla biznesu to na tyle popularny temat, że ich organizacja nie powinna sprawiać działom szkoleń i rozwoju problemu. Wystarczy zebrać chętnych, ustalić godzinę i można zacząć zajęcia. Często jednak po uruchomieniu projektu językowego, nawet już po krótkim czasie, okazuje się, że wcale nie wygląda to tak kolorowo, a pracownicy - mimo wcześniejszych deklaracji - wcale się nie uczą.

Planując kursy językowe dla pracowników, często zapomina się o tym, że będą uczestniczyć w nich osoby:

- dorosłe, mające poza pracą swoje życie i obowiązki,

- z różnymi doświadczeniami z wcześniejszej nauki,

- preferujące różne formy nauki, o różnym poziomie wiedzy na temat zapamiętywania i uczenia się,

- z różnym nastawieniem do nauki w pracy, z różnymi celami językowymi i poziomem motywacji.

Zignorowanie tych faktów to prosty przepis na niepowodzenie projektu i straty finansowe.

Jak zatem zorganizować kursy językowe w firmie, by było to opłacalne?

1. Sformułuj cele i oczekiwania.

Zastanów się nad tym, dlaczego chcecie się uczyć i na czym Wam najbardziej zależy. Określenie tego i przekazanie tych informacji dostawcy jest kluczowe dla powodzenia projektu językowego.

2. Sprawdź, kto naprawdę chce się uczyć.

Nie oferuj nauki języka wszystkim pracownikom, chyba że zależy Ci wyłącznie na rozbudowie oferty benefitowej. Nie zmuszaj do nauki i przekaż pracownikom informację, że w każdym momencie mogą zrezygnować - dzięki temu zoptymalizujesz koszty.

3. Wybierz formę nauki dostosowaną do potrzeb i możliwości.

Nie musisz decydować się na stacjonarne zajęcia z lektorem, jeśli wiesz, że będziesz mieć problem z dostępnością salki lub z obecnością pracowników w biurze, ze względu na pracę hybrydową. Z powodzeniem mogą oni osiągać te same cele językowe, ucząc się samodzielnie z aplikacją i lektorem online, warto więc rozważyć także taką opcję.

4. Dostosuj czas nauki do możliwości.

Jeśli decydujesz się na zajęcia w biurze, wybierz godzinę, która będzie najlepsza dla wszystkich i nie będzie generować potencjalnych nieobecności spowodowanych np. przez spóźnienia do pracy czy nagromadzenie spotkań uniemożliwiających pracownikom wzięcie udziału w lekcjach.

5. Postaw na doświadczonego i sprawdzonego dostawcę.

Tanio nie zawsze znaczy dobrze, a to, że zaproponujesz naukę wszystkim pracownikom, nie sprawi, że będa się oni uczyć. Warto zadbać o wybór takiego dostawcy, który poza korzystną ceną, może zagwarantować także efektywność prowadzonych zajęć. 

Sprawdź, czy dostawca, na którego chcesz się zdecydować, miał okazję organizować zajęcia w Twojej branży lub w firmie o podobnej wielkości do Waszej organizacji. Poproś o referencje i zapytaj dokładnie o to, jaki zakres obejmuje organizacja kursu. Im więcej rzeczy dostawca bierze na siebie, tym lepiej dla Ciebie.

6. Zacznij od przeszkolenia pracowników.

Nie tylko z samej metody czy narzędzia, z którego będą korzystać. Zadbaj o to, by dostawca przekazał im także wiedzę dotyczącą tego, jak się uczyć. Nie każdy wie, jaka jest specyfika uczenia się osób dorosłych, jak działa pamięć i co robić w gorszych momentach, gdy jest intensywny czas w pracy albo brak motywacji do kontynuowania nauki.

7. Monitoruj frekwencję, postępy i wyniki w nauce.

Sprawdzaj regularnie, czy pracownicy biorą udział w zajęciach i osiągają postępy. Możesz oczywiście postarać się także o to, by robił to za Ciebie dostawca. Mając te wskaźniki pod kontrolą, będziesz w stanie zareagować w chwili kryzysu np. zmniejszając liczbę grup lub oczekując jasnej deklaracji uczestnictwa w przyszłych zajęciach od osób z największą liczbą nieobecności.

Podsumowanie

Organizując kursy językowe w firmie, nie powinno się iść na skróty. Im bardziej przyłożymy się do zdefiniowania celów, poszukiwania odpowiedniego dostawcy i przygotowania pracowników do nauki, tym większa szansa na powodzenie projektu językowego i zwrot z inwestycji.

Jeśli interesuje Cię tematyka szkoleń językowych dla biznesu i samodzielnej nauki języka dla pracowników z aplikacją, sprawdź kursy językowe dla firm SuperMemo. Zapisz się na najbliższe webinary lub skontaktuj się z doradczynią językową (julia.baran@supermemo.com, tel. +48 515 762 812) - na hasło RZECZPOSPOLITA otrzymasz 10% rabatu.

Materiał Promocyjny