- Miasto Katowice już teraz realizuje szereg działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do ich konsekwencji. To między innymi kolejne zielone przystanki zlokalizowane na terenie miasta, zazielenienie ulicy Dworcowej i alei Korfantego czy trwająca właśnie modernizacja ulicy Warszawskiej, na której zasadzonych zostanie w sumie ok. 70 drzew. Na terenie miasta powstaną też nowe parki i realizowane są projekty w ramach Zielonego Budżetu Miasta. Do tych działań chcemy dołożyć edukację najmłodszych, bo to od nich zależy i do nich należy przyszłość – podkreśla na stronie internetowej urzędu prezydent Katowic Marcin Krupa.

Program ma na celu wieloaspektowe oddziaływanie w czterech obszarach tematycznych: bioróżnorodności, wpływie człowieka na zmiany klimatu, zrównoważonej konsumpcji i transformacji energetycznej. Prace nad jego szczegółami trwają. Zespół składający się z nauczycieli akademickich, szkolnych i przedstawicieli urzędu oraz Rady Miasta Katowice, zebrał kilkadziesiąt pomysłów na wprowadzenie edukacji klimatycznej do programu nauczania w klasach siódmych przy okazji nauczania innych przedmiotów.

Program realizowany będzie pilotażowo od września 2023 roku w trzech katowickich szkołach podstawowych – w klasach siódmych. Dodatkowo uzupełni go oferta zajęć praktycznych zaproponowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach, między innymi będą to warsztaty o tematyce przyrodniczej i zajęcia w terenie.

- Należy podkreślić, że program będzie zawierał gotowe scenariusze zajęć, z których będą mogli korzystać wszyscy nauczyciele. Zależy nam, by uczniowie pracowali metodą projektów, gdyż tylko takie zdobywanie wiedzy przynosi oczekiwane efekty – dodaje Grażyna Burek, zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu.

Czytaj więcej

Od zakuwania do praktyki – czy konieczna jest reforma polskiej edukacji?