MEiN chce zrezygnować z papierowych legitymacji

Ministerstwo chce, by od połowy przyszłego roku wszystkie legitymacje szkolne były wydawane w wersji elektronicznej.

Publikacja: 25.04.2023 10:37

Wkrótce legitymacje w wersji papierowej staną się przeszłością

Wkrótce legitymacje w wersji papierowej staną się przeszłością

Foto: Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski

Skierowany właśnie do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków zakłada, że szkoły będą zobowiązane do wydawania uczniom legitymacji w wersji mobilnej. mLegitymacja szkolna będzie wydawana pełnoletniemu uczniowi, a uczniowi niepełnoletniemu – jeżeli rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu.

Jak zaznaczają autorzy rozporządzenia, utrzymanie legitymacji papierowej wiąże się z kosztem produkcji i kolejne zabezpieczenie w druku. „Fotografia ucznia przewidziana na dotychczasowych legitymacjach szkolnych w postaci papierowej musiałaby być trwale zintegrowana z podłożem. To oznaczałoby, że szkoły musiałyby zakupić drukarki termosublimacyjne (jeżeli ich nie posiadają), by wydać uczniom legitymacje, ewentualnie zlecać taką usługę na zewnątrz, co z kolei wiązałoby się z koniecznością przekazywania danych osobowych uczniów podmiotom zewnętrznym” – napisano w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia przewiduje natomiast utrzymanie dotychczasowych e-legitymacji przedszkolnych i e-legitymacji szkolnych. To plastikowe dokumenty podobne do karty kredytowej. Z taką różnicą, że na dokumencie nie będzie już numeru PESEL.

"Uwzględniono w tym zakresie stanowisko przedstawione przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, z którego wynika, że umieszczenie numeru PESEL na legitymacji szkolnej nie jest niezbędne z punktu widzenia realizacji zadań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania"- wyjaśniono w uzasadnieniu.

Legitymacje na nowych zasadach mają być wydawane od 13 lipca 2024 r.

Czytaj więcej

Ekspertka: potrzebna jest cyfrowa transformacja edukacji
Prawo oświatowe
Zmiany podstawy programowej coraz bliżej. Odchudzenie i egzamin ósmoklasisty
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Prawo oświatowe
MEN chce, by od września działał Rzecznik Praw Uczniowskich
Prawo oświatowe
Bon na zakup laptopa - resort cyfryzacji wyjaśnia wątpliwości
Prawo oświatowe
Nauczyciele klas I-III nie dostaną bonów na zakup laptopa. Jest rozporządzenie ministra
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Prawo oświatowe
Lekarze: szkoła nie ma prawa żądać od uczniów zwolnień lekarskich