„Sztuczna inteligencja to szansa. Nowoczesność jest po to, żeby ją wykorzystywać. Potrzebny jest jednak większy nadzór w szkołach. Rada Dzieci i Młodzieży w ciągu ostatnich kilku miesięcy zrobiła rozpoznanie, które zleciłem i będzie rekomendowała rozwiązania w zakresie ograniczenia lub całkowitego wykluczenia prywatnego sprzętu elektronicznego w szkole. W przyszłym tygodniu Rada przedstawi swoje wnioski” – napisał w swoich kanałach społecznościowych minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Z jednej strony jest to odpowiedź na pojawiające się informacje o coraz częstszym wykorzystywaniu sztucznej inteligencji np. podczas pisania wypracowań, ale z drugiej - odpowiedź na pojawiające się w ostatnich tygodniach pytania, czy szkoła powinna zakazywać uczniom korzystania na jej terenie z telefonów komórkowych. Obecnie MEiN stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 99 pkt 4 szkoły są zobowiązane do określenia w statucie obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia szkoły i korzystania w niej z telefonów komórkowych i z innych urządzeń elektronicznych. Statut powinien także regulować sprawy związane z naruszeniem ustalonych zasad – zarówno przez nauczycieli jak i przez uczniów.

W praktyce oznacza to, że statut może przewidywać nie tylko zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć, lecz również obowiązek ich składania na przechowanie w określonym miejscu podczas pobytu w szkole.

Minister Przemysław Czarnek w rozmowie z Polsat News zapowiedział, że jeżeli Rada dzieci i Młodzieży będzie za ograniczeniem dostępu do prywatnych urządzeń elektronicznych – w tym telefonów komórkowych – możliwa jest zmiana prawa oświatowego.

Zakaz i ograniczenia używania telefonów komórkowych w szkołach to światowy trend. Całkowity zakaz został wprowadzony m.in. we Francji, Włoszech, Chinach, Portugalii czy Grecji. Uzasadniono to problemami z koncentracją uczniów, uzależnienieniami od internetu i ich negatywnym wpływem na relacje społeczne.

Czytaj więcej

Edukacyjne startupy z dziurą finansową