Aż 75 proc. mieszkańców dużych miast zna komunikatywnie język angielski

53 proc. Polaków uczy się obecnie języka obcego, a w ciągu ostatnich 3 lat naukę podejmowało aż 65 proc. osób. Tylko 14 proc. ankietowanych przyznało, że nie zna żadnego języka obcego na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się.