Przystąpią do nich absolwenci, którzy w dużej części kształcili się w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii koronawirusa. Uczyli się zdalnie. Dlatego minister edukacji i nauki przygotował projekty rozporządzeń w sprawie wymagań egzaminacyjnych. Pozwala na to uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Senat na ostatnim posiedzeniu wprowadził do niej 11 poprawek.

Wymagania z rozporządzeń będą tożsame z tymi, które obowiązywały uczniów przystępujących do egzaminu ósmo-klasisty i egzaminu dojrzałości w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Czytaj więcej

Wiemy z czym musieli zmierzyć się maturzyści na egzaminie z języka polskiego