Nawet po studiach politechnicznych konieczne jest uzyskanie specjalnych uprawnień. Dlatego ważne jest by mieć pomysł na siebie a do tego najlepszym narzędziem jest wiedza poparta pasją. Cennym źródłem informacji jest program studiów danego kierunku– warto go przeanalizować przed dokonaniem wyboru. To może wskazać, czy wybrane studia spełniają nasze oczekiwania.

• Czym się kierować wybierając kierunek studiów?
• Nowe kierunki studiów w ofercie uczelni.
• Gdzie są wolne miejsca po pierwszej turze rekrutacji?

Powyższe kwestie wyjaśnimy w dodatku "Studia Przyszłości", który ukaże się 31 lipca w "Rzeczpospolitej"