Wiedza cenna zarówno w czasach kryzysu, jak i prosperity

Jakub Leszczyński, założyciel serwisu MBA Portal.

Publikacja: 31.05.2023 09:00

Rynek studiów MBA w Polsce ciągle się rozwija. Czym nas zaskoczy w tym roku?

Jakub Leszczyński: Według danych Ogólnopolskiej Bazy Programów MBA każdego roku pojawia się ok. 20 nowych programów. Uczelnie proponują programy zarówno ogólnomenedżerskie, jak i specjalistyczne. Jest też coraz więcej studiów prowadzonych w formie online.

Dyplom dyplomowi nierówny. Czy absolwent studiów MBA w formule online jest tak samo dobrze wykształcony, jak po ukończeniu tradycyjnego programu?

Dobrze przygotowane i zorganizowane studia online MBA nie ustępują jakością kształcenia studiom prowadzonym w klasyczny sposób, w sali zajęciowej. W ujęciu globalnym opinie o studiach MBA w formule online są bardzo dobre. Studia te mają nawet swój odrębny ranking prowadzony od dziesięciu lat przez renomowany dziennik „Financial Times”. To świadczy o tym, że wpisały się na stałe jako element rynku edukacji menedżerów. Jeśli chodzi o studia online MBA w Polsce, trudno powiedzieć, jaka jest ich wartość i jakość, gdyż ich historia jest jeszcze zbyt krótka. Pierwsze tego typu studia pojawiły się w 2020–2021 roku. Po pierwsze, to były czasy pandemii, po drugie, od czasu ich ukończenia przez pierwszych absolwentów minął dopiero rok, może półtora. To zbyt krótko, by ocenić jakość i wartość dyplomu. Potrzeba minimum trzech lat od czasu ukończenia studiów przez pierwszych absolwentów, by powiedzieć o ich jakości i odbiorze przez pracodawców, nie wspominając o rozwoju kariery absolwentów. To, że utrzymały się one na rynku i ciągle wzrasta ich ilość, dobrze prognozuje na przyszłość.

Co świadczy o jakości programów MBA?

Jeśli chodzi o ocenę jakości i powtarzalności metod kształcenia studiów MBA, to jedną z takich ocen jest akredytacja studiów MBA. W Polsce nie ma obecnie instytucji, która poprowadziłaby ocenę jakości rodzimych studiów MBA. Co więcej, nie istnieją też ministerialne wytyczne dotyczące wymagań programowych studiów MBA. Łatwość tworzenia nowych programów MBA powoduje, że ich jakość ma tendencję spadkową, a co za tym idzie – wartość dyplomu ulega erozji. Siłą, która tworzy wartość dyplomu MBA, jest jego trudna dostępność i elitarność. Uczelnie z Polski, które chciałyby otrzymać akredytację dla swojego programu MBA, muszą się zgłaszać do międzynarodowych organizacji, a to są bardzo wysokie progi i jeszcze wyższe wymagania. Świadczyć o tym może fakt, że mniej niż 10 proc. programów zebranych w Ogólnopolskiej Bazie Programów MBA może poszczycić się jedną z trzech prestiżowych akredytacji, tj. AMBA, EQUIS, AACSB.

Które uczelnie je mają?

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Gdańska.

Jak nasze polskie programy wypadają na tle zagranicznych?

Jedynie kilka programów z szerokiej oferty studiów MBA oferowanej przez uczelnie z Polski może być porównywanych z zagranicznymi MBA. W głównych międzynarodowych rankingach MBA („Financial Times”) w zasadzie na stałe pojawia się tylko jedna uczelnia z Polski – Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy. Wynika to głównie z wysokich wymagań stawianych przez organizatorów najważniejszych rankingów. Aby program znalazł się w międzynarodowym rankingu, musi mieć m.in. jedną z trzech głównych akredytacji, być prowadzony nieprzerwanie od kilku lat oraz mieć odpowiedną liczbę aktywnych absolwentów. Niestety, większość polskich studiów MBA nie ma akredytacji, grupy studentów są małe, często poniżej 20 osób, a brak prężnie działających stowarzyszeń lub biur absolwentów powoduje brak możliwości przeprowadzenia odpowiedniej ilości ankiet.

W czasach wysokiej inflacji zmalała ponoć liczba osób, które inwestują w kształcenie. Czy to przejściowy trend, czy może jednak się utrzyma?

Średni koszt studiów MBA według danych z Ogólnopolskiej Bazy Programów MBA to ok. 27,5 tys. zł. Jednakże dobre i akredytowane studia MBA kosztują nawet ok. 50–70 tys. zł. Taka kwota to spora inwestycja, szczególnie w czasach dużej niepewności. Z drugiej strony właśnie teraz warto się kształcić, gdyż większość uczelni tylko nieznacznie podniosła ceny, a rozpoczęcie MBA dzisiaj i ukończenie ich w ciągu półtora roku może spowodować, że rzeczywisty koszt studiów może się okazać znacznie niższy. Nie należy oczywiście zapominać o wartości wiedzy, którą można zdobyć i która jest ponadczasowa, nowoczesna i z pewnością przyda się zarówno w czasach kryzysu, jak i prosperity.

Na jakich stanowiskach

pracy MBA są niemal koniecznością?

Ukończenie dobrych, akredytowanych studiów MBA na pewno pomaga rozwinąć karierę zawodową. Należy pamiętać, że MBA to tylko atut w rękach absolwenta, a nie obowiązkowy element, który zagwarantuje sukces zawodowy. Wiedza zdobyta na studiach MBA może być przydatna na każdym stanowisku menedżerskim, szczególnie osobom, które nie ukończyły studiów licencjackich lub magisterskich z zarządzania. Dyplom MBA otwiera wiele drzwi, absolwenci mogą liczyć na wysokie stanowiska i ciekawe zarobki. Według „Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń w 2022 roku” mediana zarobków menedżerów z dyplomem MBA to 14 tys. zł brutto miesięcznie i jest to o 800 zł więcej niż z edycji tego badania z roku 2021. Wynagrodzenie absolwentów MBA jest o około 100 proc. wyższe niż osób na podobnych stanowiskach z wykształceniem magisterskim, ale bez dyplomu MBA.

Czego dziś oczekują menedżerowie od studiów MBA?

Menedżerowie podejmujący studia MBA to osoby, które chcą się rozwijać i zdobywać wiedzę. Oczywiście indywidualne potrzeby poszczególnych osób mogą i wręcz powinny być bardziej sprecyzowane. Każdy, kto myśli o ich podjęciu, powinien się zastanowić, dlaczego chce studiować, jaki program, w jakim języku, a także zaplanować ścieżkę kariery po ukończeniu studiów i na tej podstawie ocenić przydatność profilu uczestników na danym programie w rozwoju kariery. Pamiętajmy, że MBA to nie tylko wiedza, ale również kontakty i znajomości, a to jest nieocenioną korzyścią. Organizatorzy dobrych studiów MBA potrafią rozpoznać te potrzeby i tak dobrać grupę studentów, by w najlepszy sposób mogli oni skorzystać zarówno z wiedzy przekazywanej przez wykładowców, jak i z wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami.

Rynek studiów MBA w Polsce ciągle się rozwija. Czym nas zaskoczy w tym roku?

Jakub Leszczyński: Według danych Ogólnopolskiej Bazy Programów MBA każdego roku pojawia się ok. 20 nowych programów. Uczelnie proponują programy zarówno ogólnomenedżerskie, jak i specjalistyczne. Jest też coraz więcej studiów prowadzonych w formie online.

Pozostało 95% artykułu
Materiał partnera
Koźmiński w światowej czołówce uczelni biznesowych
Materiał Promocyjny
Umiędzynarodowienie jest nauce potrzebne jak powietrze
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Uczelnie wyższe
Warto uczyć się chemii. Bez niej nie byłoby smartfonów
Uczelnie wyższe
Rektorzy o swoich uczelniach
Uczelnie wyższe
Ważą się losy nowych kierunków medycznych. Czy studenci trafią na bruk