Wzrasta świadomość potrzeby zdobywania pogłębionej wiedzy, która pozwoliłaby odnaleźć się w obliczu dynamicznych zmian i ogromnego postępu w zakresie sztucznej inteligencji. Politechnika Łódzka nie oferuje jeszcze studiów podyplomowych związanych z AI, ale przedmioty z tego zakresu zawarła w programach studiów informatycznych. Ponadto prowadzi czterosemestralne studia II stopnia – sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. – Gdy nie było to tak modne i dostępne jak dziś, dostrzegaliśmy ogromny potencjał w tej dziedzinie, a obecnie staramy się realizować na szeroką skalę prace naukowe w zakresie AI. Jesteśmy przekonani, że obecny rozkwit zastosowań metod AI sprawi, że w przyszłości będziemy świadkami rosnących potrzeb w zakresie wykwalifikowanych kadr, zdolnych wykorzystywać te nowoczesne rozwiązania. Można się spodziewać, że przemiany na rynku pracy sprawią, że kompetencje w tym zakresie staną się ważnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej – mówi dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. PŁ, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej.

Uruchomienie studiów podyplomowych w październiku tego roku – sztuczna inteligencja w biznesie i sektorze publicznym – ma w planach Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Będą skierowane m.in. do osób, które chcą wdrażać sztuczną inteligencję oraz inne nowoczesne technologie w firmach, a także do tych, które kształtują i wdrażają regulacje dot. sztucznej inteligencji.

Wprowadzenie do oferty studiów podyplomowych kierunku, który poświęcony byłby zastosowaniu sztucznej inteligencji rozważa także Uniwersytet SWPS. Obecnie, te zagadnienia są przekazywane na studiach MBA, a w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na psychologii i informatyce jest specjalność dotycząca sztucznej inteligencji. – Jesteśmy znani z kształcenia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Jednakże, idąc z duchem czasu, od kilku lat, na Wydziale Projektowania, kształcimy też z zakresu informatyki, której absolwenci, mogą pracować przy tworzeniu algorytmów sztucznej inteligencji – mówi dr Agata Graczykowska, kierowniczka Zakładu Społecznych Zastosowań Nowych Technologii z Wydziału Projektowania Uniwersytetu SWPS.

Akademia Leona Koźmińskiego studia z zakresu AI ma w ofercie od czterech lat.

Doświadczenie oraz kompetencje kadry naukowej przekazywane są zarówno w ramach studiów I stopnia (Bachelor in Management and Artificial Intelligence), studiów podyplomowych, jak i programów rozwojowych związanych z AI w biznesie czy zarządzaniu projektami (np. Artificial Intelligence w marketingu). Uczelnia stawia na kształcenie w zakresie AI, wiedząc, że wykorzystanie nowych technologii to nie chwilowy trend, ale przyszłość biznesu. W ofercie studiów podyplomowych rosnącą popularnością cieszy się kierunek biznes.AI: technologia, prawo, zastosowanie sztucznej inteligencji. – Stawiamy na przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania, wdrażania oraz wykorzystywania rozwiązań sztucznej inteligencji w organizacji. Wszystko po to, aby uczestnicy mogli samodzielnie inicjować, brać udział i kierować projektami AI w firmach. Obok aktualnych trendów, praktycznej wiedzy czy technicznych aspektów, dotykamy także aspektu wyzwań etycznych oraz uwarunkowań prawnych związanych ze sztuczną inteligencją – mówi dr Sylwia Hałas-Dej, dziekan Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów w ALK. Uczelnia ma w planach także przygotowanie kursów i szkoleń w tej dziedzinie. – Przed nami nowy etap dla sztucznej inteligencji. Konieczność budowania cyfrowych kompetencji jest aktualna, jak nigdy wcześniej. ChatGPT staje się coraz mądrzejszy, a tym samym zwiększa się jego wpływ na edukację oraz otoczenie społeczno-ekonomiczne. Jako uczelnia jesteśmy świadomi szans i zagrożeń, o czym świadczą chociażby nasze rekomendacje dotyczące wykorzystania ChatGPT i innych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, które przygotowaliśmy jako jedni z pierwszych w Europie i pierwsi w Polsce – mówi prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor ALK.