Propozycje uczelni dla ambitnych ludzi dbających o rozwój zawodowy

Nastawienie na nieustanne dokształcanie się, podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie umiejętności. Do tego wiedza, jak skutecznie zarządzać zespołem i dobrze się z nim komunikować. Pracownicy z takimi kompetencjami będą częściej awansować i więcej zarabiać.

Publikacja: 23.05.2023 18:00

Propozycje uczelni dla ambitnych ludzi dbających o rozwój zawodowy

Foto: Adobe Stock

Dyplom MBA pomaga rozwinąć karierę zawodową. Wiedza zdobyta na takich studiach jest potrzebna na każdym stanowisku menedżerskim. Przyda się szczególnie osobom, które nie ukończyły studiów licencjackich lub magisterskich z zarządzania.

Ukończenie MBA otwiera wiele drzwi. Absolwenci mogą liczyć na wysokie stanowiska i niezłe płace. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2022 r., mediana zarobków menedżerów z dyplomem MBA wyniosła 14 tys. zł brutto miesięcznie, o 800 zł więcej niż rok wcześniej. Wynagrodzenie absolwentów MBA okazało się o ok. 100 proc. wyższe niż osób na podobnych stanowiskach z wykształceniem magisterskim, ale bez dyplomu MBA.

- Studia takie nie tylko rozwijają zdolności przywódcze, ale umożliwiają także budowanie networkingu, konfrontację własnych doświadczeń biznesowych z doświadczeniami innych menedżerów. Pracodawcy często uwzględniają takie dodatkowe wykształcenie przy awansach, szczególnie na kierownicze stanowiska. Poza tym absolwenci są uprawnieni do kandydowania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Prestiżowe akredytacje w najwyższej cenie

Według danych Ogólnopolskiej Bazy Programów MBA, każdego roku pojawia się ok. 20 nowych programów, zarówno ogólnomenedżerskich, jak i specjalistycznych. Jest też coraz więcej studiów prowadzonych w formie online, które – jeśli są dobrze przygotowane – nie ustępują jakością kształceniu prowadzonemu w klasyczny sposób.

W Polsce nie ma obecnie instytucji, która prowadziłaby ocenę jakości rodzimych studiów MBA. Nie istnieją też ministerialne wytyczne dotyczące wymagań programowych. Uczelnie z Polski, które chcą otrzymać akredytacją dla swojego programu, zgłaszają się do międzynarodowych organizacji. A te stawiają bardzo wysokie wymagania. Świadczyć o tym może fakt, że mniej niż co dziesiąty program z Ogólnopolskiej Bazy Programów MBA może poszczycić się jedną z trzech prestiżowych akredytacji.

Projektowanie ścieżki kariery

Studia podyplomowe są z kolei bardzo dobrym rozwiązaniem dla specjalistów, którzy chcą elastycznie kształtować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego. Rozszerzają kompetencje w wąskich dziedzinach. Są uzupełnieniem dotychczasowych umiejętności. Na niektórych można uzyskać certyfikaty czy uprawnienia umożliwiające pracę na konkretnym stanowisku lub zmianę branży.

Studia takie mogą być niezwykle istotne np. w zawodach związanych z finansami, marketingiem. Nierzadko ważnym ich elementem są nowoczesne rozwiązania cyfrowe – nie zawsze obecne w programie studiów licencjackich czy magisterskich. Można więc zdobyć kwalifikacje np. w zakresie IT, analizy danych, cyberbezpieczeństwa itp.

Dostosowanie do cyfrowej rewolucji

Mocno na popularności zyskują kierunki przygotowane z myślą o osobach, które chcą zająć się wprowadzaniem sztucznej inteligencji oraz innych nowoczesnych technologii w firmach. Na studiach podyplomowych przekazywana jest praktyczna wiedza z tego zakresu. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do inicjowania, brania udziału i kierowania projektami AI w firmach. Poznają najnowsze trendy i zdobywają praktyczną wiedzę. Zapoznają się również z wyzwaniami etycznymi oraz uwarunkowaniami prawnymi związanymi ze sztuczną inteligencją.

Inne przyszłościowe kierunki studiów, zdaniem przedstawicieli uczelni, to bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, analiza biznesowa, a także ekologia i ochrona środowiska. Kandydaci chętnie wybierają studia, które nie tylko pozwalają zdobyć uprawnienia zawodowe, ale też doskonalić umiejętności miękkie coraz bardziej cenione przez pracodawców.

Więcej w dodatku Rzeczpospolitej „Na studia – studia MBA, podyplomowe", który ukaże się 31 maja 2023 r.

• Nowości w ofercie studiów MBA i podyplomowych przygotowane przez uczelnie

• Najważniejsze kryteria oceny jakości programów MBA

• Czego menedżerowie oczekują dzisiaj od studiów MBA?

• Czy studia podyplomowe i MBA wciąż są doceniane przez pracodawców?

• Przyszłościowe kierunki studiów podyplomowych

• Propozycje dla zainteresowanych sztuczną inteligencją

Uczelnie wyższe
Wiedza cenna zarówno w czasach kryzysu, jak i prosperity
Uczelnie wyższe
Cyfrowe kompetencje w cenie
Uczelnie wyższe
Perspektywiczne rozwiązanie dla specjalistów
Uczelnie wyższe
Programy nauczania stale ewoluują, by nadążyć za nowoczesnymi trendami
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Uczelnie wyższe
Wykorzystanie nowych technologii to przyszłość biznesu
Uczelnie wyższe
Oferta dla przyszłych liderów i profesjonalistów