Inżynier jądrowy potrzebny od zaraz

Największe polskie uczelnie techniczne przygotowują się do utworzenia lub reaktywacji kierunków studiów o specjalności energetyka jądrowa. Potrzeba tysięcy wykwalifikowanych kadr na które czekają m.in. PEJ, Orlen i Synhtos.

Publikacja: 25.02.2023 11:30

Uruchomienie w Polsce elektrowni atomowych będzie wiązało się z koniecznością zatrudnienia wyspecjal

Uruchomienie w Polsce elektrowni atomowych będzie wiązało się z koniecznością zatrudnienia wyspecjalizowanej kadry

Foto: Adobe Stock

Politechnika Śląska w Gliwicach i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie od nowego roku akademickiego otworzą nowy kierunek studiów - energetyka jądrowa. To odpowiedź na decyzję rządu o przyspieszeniu prac nad rozpoczęciem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce - powstanie w gminie Choczewo na Pomorzu a inwestorem jest państwowa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe - i ogromnego zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie. Podobne inwestycje - z kapitałem prywatnym - planują w naszym kraju m.in. Koreańczycy. 

Gdzie uczyć się energetyki jądrowej?

Kształceniem kadr dla tej nowej branży w Polsce zajmą się również Politechnika Łódzka i tzw. uczelnie Fahrenheita, które właśnie podpisały umowę z współpracy ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe - inwestorem pierwszej elektrowni w kraju na Pomorzu. Uczelnie Fahrenheita (FarU) tworzą trzy uczelnie - Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański. Zarówno AGH jak i Politechnika Gdańska prowadziły zajęcia z zakresu energetyki jądrowej, teraz zamierzają otworzyć na uczelniach dedykowane tej branży kierunki.

Także Politechnika Gdańska chce otworzyć Centrum Energetyki Jądrowej PG.

– Politechnika Gdańska ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadr dla branży jądrowej, stąd wracamy teraz do realizacji specjalności „energetyka jądrowa” – mówi prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – W planach mamy również utworzenie innych, dedykowanych ścieżek edukacyjnych z tego obszaru, czyli np. studiów podyplomowych czy magisterskich.  

W ostatnim roku prace w projekcie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu wyraźnie przyśpieszyły. Obecnie w projekcie trwa proces uzyskiwania zgód administracyjnych, w tym tzw. procedura środowiskowa w wymiarze krajowym i transgranicznym, a spółka wraz z partnerem technologicznym rozpoczyna prace projektowe. „W związku z intensyfikacją działań spółki stopniowo będzie rosnąć zapotrzebowanie na krajowych specjalistów i ekspertów z branży jądrowej” - tłumaczy PEJ. 

Podobną umowę o współpracy z PEJ podpisała kilka dni temu także Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Spółka zobowiązała się do przygotowania i przeprowadzania przez jej pracowników wybranych zajęć edukacyjnych oraz udzielania rekomendacji odnośnie treści nauczania na krakowskiej uczelni. - Wydział Energetyki i Paliwa AGH ma już od kilkunastu lat w swojej ofercie kształcenie w obszarze energetyki jądrowej. Dotychczas było ono realizowane jako ścieżka dyplomowania w obrębie kierunku Energetyka, ale trwają prace nad uruchomieniem Energetyki Jądrowej jako oddzielnego kierunku - mówi „Rzeczpospolitej” Anna Żmuda-Muszyńska , rzeczniczka AGH.

Zajęcia na AGH obejmują nie tylko wiedzę podstawową z zakresu fizyki reaktorowej czy termohydrauliki, ale także praktyczne zagadnienia związane z technologią i eksploatacją reaktorów jądrowych, ochroną radiologiczną a nawet ekonomiką energetyki jądrowej czy prawa atomowego. - Duży nacisk położony jest na modelowanie komputerowe zjawisk w reaktorach jądrowych, które jest konieczne do wykonania analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych oraz rozwoju nowych technologii jądrowych. Dzięki temu absolwenci zyskują wiedzę, która jest potrzeba już na wstępnych etapach programu jądrowego - podkreśla Anna Żmuda-Muszyńska. Uczelnia liczy że obecne ożywienie w temacie energetyki jądrowej w Polsce przełoży się na zainteresowanie studentów kształceniem w tym kierunku.

Do podpisania podobnego porozumienia z PEJ przygotowuje się Politechnika Warszawska, która od ponad 30 lat nieprzerwanie oferuje kompleksową dydaktykę oraz prowadzi badania w zakresie energetyki niskoemisyjnej, w tym jądrowej. - Kształcimy w tym zakresie każdą specjalność inżynierską, na każdym poziomie, na wielu wydziałach - między innymi na Wydziale Mechanicznym Energetycznym i Lotnictwa mamy specjalność „energetyka jądrowa”, na Wydziale Fizyki – specjalność „fizyka i technika jądrowa” prowadzona w  Zakładzie Fizyki Jądrowej, a na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych funkcjonuje Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej - wylicza Krzysztof Szymański, rzecznik warszawskiej uczelni. Politechnika Warszawska prowadzi również studia podyplomowe w zakresie energetyki jądrowej, na których obecnie uczy się ok. 80 osób - to znaczący wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. Skąd zainteresowanie? - W ostatnim okresie dostrzegamy duże zainteresowanie tematyką energetyki jądrowej i związanym z nią przemysłem jądrowym nie tylko ze strony kandydatów na studia i instytucji państwowych, ale również ze strony biznesu - przyznaje Szymański. 

Polskie Elektrownie Jądrowe gwarantują studentom tych uczelni płatne staże w spółce dla najlepszych absolwentów wybranych kierunków studiów dotyczących energetyki jądrowej, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych lub wykażą się innymi szczególnymi osiągnięciami. „Dzięki zaangażowaniu najwyższej klasy ekspertów i specjalistów z dziedziny energetyki jądrowej, oferowane programy stażowe będą charakteryzowały się wysoką jakością, a otrzymywane przez studentów wynagrodzenie będzie atrakcyjne i utrzymane na poziomie rynkowym. W ramach oferowanych staży przyszli studenci będą mieli  również dostęp do innowacyjnych materiałów edukacyjnych, transferu wiedzy na najwyższym poziomie, a co najważniejsze – konsultacji i współpracy z wysokiej klasy ekspertami  i specjalistami w dziedzinie energetyki jądrowej” - podkreśla w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej” spółka PEJ.

Powstaną tysiące miejsc pracy w sektorze energetyki jądrowej

Szacuje się, że każdy blok jądrowy zapewni nawet do 4 tys. miejsc pracy dla ekspertów różnego szczebla i różnych dziedzin -  bezpośrednio na terenie elektrowni jądrowej ale także w branżach powiązanych. Dla nowej gałęzi przemysłu potrzebni będą nie tylko specjaliści jądrowi, ale także chemicy, inżynierowie elektrycy, specjaliści technologii chemicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa i ochrony środowiska, cyberbezpieczeństwa, naukowcy, służby reagowania kryzysowego.  „Jako odpowiedzialny inwestor budujemy zespół i przygotowujemy się do kolejnych etapów procesu inwestycyjnego.  Chcemy zapewnić  odpowiedni tzw. potencjał kadrowy, czyli mówiąc wprost pracowników i współpracowników, którzy mają nie tylko odpowiednie doświadczenie, ale i wiedzę o tym jak tego typu projekt realizować, by osiągnąć sukces.(...) Oczywiście przygotowując się do kolejnych etapów jak na przykład projektowania czy potem budowy,  a następnie fazy eksploatacji, będziemy też zatrudniać specjalistów i ekspertów adekwatnie do danego etapu w projekcie” - wyjaśnia nam spółka PEJ.

Reaktywacja studiów kształcących specjalistów od energetyki jądrowej to także efekt podpisania pod koniec stycznia w Kancelarii Premiera listu intencyjnego z rektorami sześciu uczelni technicznych z dwiema spółkami: PKN Orlen oraz Synhtos Green Energy. Uczelnie mają opracować program kształcenia na kierunku energetyka jądrowa (EJ) oraz uruchomić studia pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na tym kierunku od roku akademickiego 2023/2024. Zapowiedziała to już m.in. Politechnika Śląska w Gliwicach. 

ORLEN Synthos Green Energy (spółka PKN ORLEN i Synthos Green Energy) planuje w Polsce budowę kilkudziesięciu małych reaktorów jądrowych (SMR), z których pierwszy ma powstać przed końcem 2029 r. „To wyzwanie wiąże się z poszukiwaniem specjalistów, którzy będą zatrudniani do pracy w elektrowniach, ale też wcześniej przy ich budowie” - podkreśla KPRM. 

Każda elektrownia z reaktorem BWRX-300 to ok. 100 miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów - mają one być budowane w wielu lokalizacjach w Polsce - w sumie co najmniej kilka tysięcy miejsc pracy. „Specjaliści wykształceni dzięki porozumieniu nie muszą martwić się o przyszłe zatrudnienie i wynagrodzenie. Na świecie energetyka jądrowa oferuje wynagrodzenia około 20-30 proc. wyższe niż segment energetyki konwencjonalnej” - podkreśla KPRM.

Pierwsza elektrownia będzie zbudowana w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000.  Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej na terenie naszego kraju mają powstać dwie elektrownie jądrowe składające się z trzech reaktorów. Rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora zaplanowano na rok 2026, uruchomienie na rok 2033, a oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni w 2043 rok.

Czytaj więcej

Kobiety nie dostają dostatecznego wsparcia w budowie kariery naukowej

Politechnika Śląska w Gliwicach i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie od nowego roku akademickiego otworzą nowy kierunek studiów - energetyka jądrowa. To odpowiedź na decyzję rządu o przyspieszeniu prac nad rozpoczęciem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce - powstanie w gminie Choczewo na Pomorzu a inwestorem jest państwowa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe - i ogromnego zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie. Podobne inwestycje - z kapitałem prywatnym - planują w naszym kraju m.in. Koreańczycy. 

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Uczelnie wyższe
Studencka afera wizowa. Jak rekrutacja na studia w Polsce stała się przepustką do Europy
Uczelnie wyższe
Szkoły wyższe stoją przed ogromnymi wyzwaniami
Materiał partnera
Koźmiński w światowej czołówce uczelni biznesowych
Materiał Promocyjny
Umiędzynarodowienie jest nauce potrzebne jak powietrze
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Uczelnie wyższe
Jak zatrzymać młodych lekarzy w Polsce?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą