Komisje wojskowe wezwą w kwietniu młodych mężczyzn

230 tys. młodych ludzi zostanie wezwanych do kwalifikacji wojskowej.

Publikacja: 03.04.2023 12:40

Młodzi ludzie staną w kwietniu przed komisjami wojskowymi

Młodzi ludzie staną w kwietniu przed komisjami wojskowymi

Foto: Dowództwo WOT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 21 lutego 2023 roku, kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 17 kwietnia. Potrwa przez 95 dni - do 21 lipca. Do komisji wojskowej zostaną wezwani mężczyźni, którzy ukończyli 19 lat (urodzeni w 2004 roku), mężczyźni którzy mają 20-24 lata, ale nie posiadają orzeczonej kategorii oraz kobiety posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku. W tym roku przed komisjami stanie około 230 tysięcy młodych Polaków.

Przy komisjach powiatowych będzie można spotkać rekruterów, którzy będą zachęcali do podjęcia służby wojskowej np. w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ci, którzy zdecydują się na taki krok powinni zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji i złożyć wniosek o powołanie do czynnej służby wojskowej.

Jak informuje armia celem kwalifikacji wojskowej jest: wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji, a także tych którzy zgłosili się jako ochotnicy do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).  

Potrzebne obwieszczenie wojewody

Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które powinny być doręczone co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi wtedy nowy termin stawiennictwa.

Jak informują Wojskowe Centra Rekrutacyjne do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek stawić się mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia. Obowiązek stawienia się, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

Czytaj więcej

Armia ma problem z nieletnimi kandydatami na studia wojskowe

Przypomnijmy, że Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa albo w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 18 lat życia, trwający do końca roku kalendarzowego, w którym te osoby kończą 60 lat życia, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, zagrożenie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa oraz wskazując granice wieku osób, których ten obowiązek dotyczy.

W przypadku gdy osoba, której nadano kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej w ramach kwalifikacji wojskowej, zgłosi w ciągu 3 lat od dnia nadania tej kategorii chęć pełnienia czynnej służby wojskowej, nie kieruje się jej na badania lekarskie oraz psychologiczne.

Jakie czynności wykonuje komisja w trakcie kwalifikacji wojskowej?

Komisja w czasie kwalifikacji sprawdza tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej; określa zdolności fizyczne i psychiczne do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej; wstępne przeznaczenie osób podlegających kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej; wprowadza dane do ewidencji lub dokonuje aktualizacji ewidencji wojskowej; przekazuje informacje na temat służby wojskowej; wydaje zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej; nadaje stopień wojskowy szeregowego i przenosi do pasywnej rezerwy.

Jakie kategorie może przyznać komisja w trakcie kwalifikacji wojskowej?

Kategoria A - zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej.

Kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej.

Kategoria D - niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

Kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Czytaj więcej

Armia kusi kandydatów na targach pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 21 lutego 2023 roku, kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 17 kwietnia. Potrwa przez 95 dni - do 21 lipca. Do komisji wojskowej zostaną wezwani mężczyźni, którzy ukończyli 19 lat (urodzeni w 2004 roku), mężczyźni którzy mają 20-24 lata, ale nie posiadają orzeczonej kategorii oraz kobiety posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku. W tym roku przed komisjami stanie około 230 tysięcy młodych Polaków.

Przy komisjach powiatowych będzie można spotkać rekruterów, którzy będą zachęcali do podjęcia służby wojskowej np. w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ci, którzy zdecydują się na taki krok powinni zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji i złożyć wniosek o powołanie do czynnej służby wojskowej.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Szkoła ery cyfrowej: uczniowie tego liceum tworzą profesjonalne gry wideo w 36 godzin
Materiał partnera
Powstaną branżowe centra umiejętności
Rozwój zawodowy
Euroskills 2023: Polscy zawodnicy otrzymali rekordową liczbę medali
Rozwój zawodowy
EuroSkills 2023: w Gdańsku ruszyły największe zawody umiejętności branżowych
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Rozwój zawodowy
W poszukiwaniu mistrzów przyszłości – EuroSkills Gdańsk 2023