Najwięcej skutecznych prób samobójczych odnotowano w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i śląskim a także w Warszawie, którą w tych statystykach potraktowano oddzielnie do Mazowsza. Prób samobójczych najwięcej było na Pomorzu i Śląsku.

- To bardzo przykre dane, które pokazują drastyczny wzrost przypadków prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Jeszcze w 2020 roku było ich niewiele ponad 800 - komentuje Dominik Kuc, aktywista Fundacji GrowSpace ujawniający dane. - Te 2000 prób to dla nas niby tylko sucha liczba, ale to 2000 dramatycznych historii w szkołach, 2000 złamanych serc rodziców i wreszcie około 2000 osób w kryzysie suicydalnym. Każdy tego typu przypadek pokazuje, że system gdzieś zawiódł i pomoc nie została udzielona na czas. Uważam, że ochrona zdrowia psychicznego powinna być jednym z priorytetów naszego społeczeństwa, ponieważ reagować należy już przy pierwszych objawach kryzysu suicydalnego.

Zgodnie z policyjnymi danymi, najmłodsze osoby targające się na swoje życie miały między 7 a 12 lat. Takich sytuacji było np. 5 w województwie małopolskim oraz 7 w województwie dolnośląskim.  2 osoby z tej grupy wiekowej zmarły – w województwach świętokrzyskiem i małopolskim. Do najczęstszych przyczyn wskazywanych przez niektóre komendy należały problemy rodzinne, mobbing w środowisku szkolnym oraz zaburzenia psychiczne.

Aktywiści uruchomili petycję do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz do Ministerstwa Zdrowia. Zakłada ona wprowadzenie spójnego programu prewencji oraz postwencji suicydalnej. Pierwszego dnia podpisało ją blisko 600 osób.