Więcej ratowników w szkołach i na studiach

Przygotowany przez MSWiA projekt ustawy o ochronie ludności przewiduje m.in. zajęcia z ratownictwa w szkołach i zwiększenie oferty na studiach.

Publikacja: 02.02.2023 13:23

W przeszkolenie z zakresu obrony cywilnej zaangażowana będzie straż pożarna

W przeszkolenie z zakresu obrony cywilnej zaangażowana będzie straż pożarna

Foto: Adobe Stock

Resort spraw wewnętrznych przygotował projekt rozwiązań dotyczących ochrony ludności, który prawdopodobnie niebawem trafi pod obrady rządu. Ministerstwo, na czele którego stoi Mariusz Kamiński zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2023 r. Na razie nie ma jednak jasności, czy tak się stanie. Trwają bowiem nad jej ostateczną wersją prace. Warto przypomnieć, że kolejne wersje projektu powstają od sześciu lat.

Z najnowszej wersji projektu, do którego dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że obrona cywilna w zasadzie zostanie zlikwidowana, a w czasie wojny tym zadaniem zajmie się straż pożarna wzmocniona o zespoły ratownictwa medycznego oraz formacje Obrony Cywilnej. MSWiA planuje zakup 2 812 ambulansów dla gmin oraz strażaków (koszt to 2,3 mld zł).

MSWiA chce też wprowadzić nowe stany nadzwyczajne: stan gotowości i stan zagrożenie, jednocześnie utrzymuje stan klęski żywiołowej. Może je wprowadzać minister spraw wewnętrznych rozporządzeniem, na czas nie dłuższy niż 30 dni. O ich wprowadzeniu ma być tylko informowany Prezydent RP oraz Marszałkowie Sejmu i  Senatu. Stan klęski żywiołowej umożliwia wprowadzenie wiele ograniczeń wolności praw człowieka i obywatela np. zawieszeniu działalności gospodarczej wybranych przedsiębiorców, nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do zapobiegania lub usuwania skutków klęski żywiołowej, reglamentacji zaopatrzenia, zakazie podwyższania cen na towary lub usługi, organizowania imprez masowych, prowadzenia strajków. Za złamanie tych zasada ma grozić kara aresztu albo grzywny.

Resort chce stworzyć też mechanizm zmuszania władz lokalnych do wykonywania pewnych czynności po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. W razie odmowy wykonania poleceń Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody, może w drodze decyzji administracyjnej, orzec o przejęciu zadań organów samorządu terytorialnego przez wojewodę, „na czas określony, w zakresie niezbędnym do wykonania polecenia lub realizacji zadań koordynacyjnych wynikających z obowiązywania stanu zagrożenia”.

MSWiA zakłada m.in. likwidację Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a jego zadania przejmie Służba Dyżurna Państwa MSWiA oraz Minister Obrony Narodowej.

„W celu przygotowania młodszej grupy osób do podjęcia działań w ramach powszechnej samoobrony projekt przewiduje rozbudowę zagadnień udzielania pierwszej pomocy w ostatnich klasach szkół średnich w ramach modyfikacji przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Nauką udzielania pierwszej pomocy zostanie objętych około 450 tys. uczniów – przewiduje MSWiA. Zajęcia mają być realizowane w ostatnich klasach szkół średnich (w 3 444 liceach i 2 033 technikach) w ramach przedmiotu nauka o bezpieczeństwie, w wymiarze 40 godzin lekcyjnych. Szacowany koszt wprowadzenia zmian programowych, w tym przygotowania kadry pedagogicznej oraz uzupełnienia wyposażenia dydaktycznego wyniesie zdaniem MSWiA do 80 mln zł.

W celu pozyskania specjalistów resort przewiduje możliwość finansowania stypendium dla studenta studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych uczelni publicznych oraz niepublicznych, po ukończeniu których absolwent będzie przydatny dla formacji podległych i nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych. „Przyznawanie stypendium będzie odbywało się w wyjątkowych sytuacjach” – zastrzega MSWiA. Dotyczyć to będzie osób które rozpoczęły studia na kierunkach deficytowych w służbach MSWiA np. fizyka jądrowa, biotechnologia, informatyka, cyberbezpieczeństwo, kryptografia, lotnictwo, nawigacja morska, chemia analityczna. 

Resort przewiduje też przeszkoleniem personelu w zakresie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz obrony cywilnej. Zakłada, że szkoleniem objętych będzie ok. 60 tys. osób na wszystkich poziomach administracji publicznej, jednostek Państwowej Straży Pożarnej, a także członków ochotniczych straży pożarnych.

MSWiA zakłada także uruchomienie studiów z zakresu ratownictwa medycznego dla ochrony ludności w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) i przeszkolenia ok. 3 tys. ratowników medycznych w strukturach PSP (koordynatorzy ratownictwa medycznego KSRG) oraz nowej specjalizacji ratownictwa medycznego dla potrzeb PSP i OSP. Planuje wydać na ten cel do 137 mln zł.

Na finansowanie zadań związanych z ochrony ludności MSWiA planuje przeznaczać corocznie, od 2024 roku 0,1 proc. PKB. Ma też powołać Państwowy Fundusz Ochrony Ludności, który oprócz środków budżetowych będzie zasilany z mandatów nakładanych przez strażaków, darowizn, spadków, zapisów.

Czytaj więcej

Lekcje na platformie internetowej? „To dobre narzędzia”

Resort spraw wewnętrznych przygotował projekt rozwiązań dotyczących ochrony ludności, który prawdopodobnie niebawem trafi pod obrady rządu. Ministerstwo, na czele którego stoi Mariusz Kamiński zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2023 r. Na razie nie ma jednak jasności, czy tak się stanie. Trwają bowiem nad jej ostateczną wersją prace. Warto przypomnieć, że kolejne wersje projektu powstają od sześciu lat.

Z najnowszej wersji projektu, do którego dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że obrona cywilna w zasadzie zostanie zlikwidowana, a w czasie wojny tym zadaniem zajmie się straż pożarna wzmocniona o zespoły ratownictwa medycznego oraz formacje Obrony Cywilnej. MSWiA planuje zakup 2 812 ambulansów dla gmin oraz strażaków (koszt to 2,3 mld zł).

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Oświata
Matura 2024: Łatwa podstawa, trudne rozszerzenia
Oświata
Pieniądze z rządowego programu dla szkół skończyły się w 12 minut
Oświata
Sprzeciw biskupów wobec zmian proponowanych przez Barbarę Nowacką
Oświata
Działacze młodzieżowi wkurzeni na marszałka Szymona Hołownię
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Oświata
Oddech rodziców na plecach MEN. Zmiany są zbyt powolne