namy już ostateczną liczbę wakatów nauczycielskich w przedszkolach, szkołach i pozostałych placówkach oświatowych w roku szkolny 2022/2023. Brakuje nam dokładnie 2861,73 nauczycieli – podała na swoim oficjalnym profilu wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska. Dodała też, że wielu nauczycieli pracuje na półtora, a nawet dwa etaty. A tym samym liczba wakatów nie w pełni odzwierciedla deficyt kadry pedagogicznej.

Według ratusza w stolicy liczba pracowników pedagogicznych pracujących na 1,5 etatu (po przeliczeniu godzin ponadwymiarowych na etaty) to 1790, a nauczycieli pracujących na ponad 1,5 etatu (po przeliczeniu godzin ponadwymiarowych na etaty) to 2024.

„Najwięcej braków mamy w szkołach podstawowych (1539), dalej w szkołach ponadpodstawowych (778) i przedszkolach (445). Ale to nie wszystko. Wakaty na stanowiskach pedagogicznych występują też w poradniach pedagogiczno-psychologicznych (37), ale też w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy czy internatach, itd (60)” – napisała Kaznowska.

Wśród tzw. przedmiotowców brakuje przede wszystkim anglistów, matematyków, polonistów, nauczycieli wf, informatyków i specjalistów od etyki.

„Odejścia z zawodu, niepodejmowanie zawodu, wakaty nie są zjawiskiem warszawskim, lecz ogólnopolskim. MEiN woli zajmować się dalszym przykręcaniem śruby i zohydzaniem pracy w szkole zamiast zająć się naprawą sytuacji, dążąc do przerwania tego niezwykle groźnego trendu.” – podsumowała swój wpis Renata Kaznowska.

Czytaj więcej

Dąbrowska: Inżynieria polityczna ministra Czarnka